Czteroosobowe drużyny uczniów szkół podstawowych rywalizowały ze sobą w konkursie pod hasłem „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny”. XXIV już edycję konkursowych zmagań o tematyce przyrodniczej, zorganizowano staraniem Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie. W konkursie uczestniczyły Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2 z oddziałami integracyjnymi, razem z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym nr 6, i Szkołą Podstawową w Grzędzicach. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się szczegółową wiedzą, m.in. na temat bioróżnorodności rzeki, praktycznymi umiejętnościami korzystania z map dorzecza Iny, a także znajomością obszarów Natura 2000, które obejmują również ochroną najcenniejsze przyrodniczo okolice, bezpośrednio związane z Iną.

W ramach konkursu wysoko premiowano także wiedzę odnośnie charakterystycznych cech osobniczych trocia i łososia- gatunków ryb żyjących w ekosystemie rzeki. Dobre noty uczestnicy zmagań przyrodniczych zebrali też za znajomość gatunków roślin chronionych, które występują w dorzeczu Iny. Zajęcia prowadzono w grupach, twórczemu myśleniu pomogły też  słodkie wypieki, przygotowane przez uczniów branżowej klasy II C w ZS 5, kształcącej do zawodu kucharza.

W trakcie, gdy drużyny uczestniczyły w konkursowych zmaganiach,  ich opiekunowie mogli wziąć udział w spotkaniu metodycznym o tematyce przyrodniczej, przygotowanym przez PODN i Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Poprowadzili je: Zdzisław Nowak, konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Zachodniopomorskim Centrum oraz Lilianna Janeczek, metodyk ds. biologii i przyrody. W spotkaniu uczestniczył także Marcin Budniak, reprezentujący zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy. Rozmawiano przede wszystkim o potrzebie przywrócenia bioróżnorodności ekosystemów zlewni rzek Pomorza Zachodniego. Znaczenie problemu podnoszono zwłaszcza w kontekście postępującego ocieplenia klimatu i wieloletniej suszy, która zachwiała bilansem wodnym w kraju, czego negatywne skutki odczuwamy także w naszym regionie.

Konkursowe zmagania zakończyło ogłoszenie wyników. Po zsumowaniu wszystkich punktów, pierwsze miejsce puchar XXIV edycji konkursu, przyznano drużynie Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie. Tuż za podium uplasowali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Grzędzic, natomiast trzecia lokata przypadła drużynie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

Organizatorzy zadbali także o nagrody, upominki oraz konkursowe gadżety dla wszystkich uczestników, którzy byli pod wrażeniem wspaniałej atmosfery oraz wysokiego poziomu przyrodniczego turnieju. Nagrody ufundowane przez Powiat Stargardzki, Miasto Stargard oraz Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy wręczali uczestnikom: Dyrektor ZS 5 Jolanta Kawszyn, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Magdalena Kukulak i Marcin Budniak z Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy.

Całość zorganizowano dzięki zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół nr 5: Mirosławy Ćwirty, Moniki Nowickiej oraz Ewie Przybylskiej i Annie Bielewicz. Słowa uznania za słodką oprawę konkursu należą się też uczniom klasy IIC Branżowej Szkoły oraz klas II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.