Niespełna tydzień dzieli nas od ostatniego dzwonka w szkołach, rozpoczynającego tegoroczne wakacje. Przed sezonem Wojewoda Zachodniopomorski wydał zalecenia dla administracji rządowej w regionie i jednostek samorządu terytorialnego, w sprawie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, korzystającym z wakacyjnego wypoczynku. Przygotowaniu do sezonu poświęcono spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego prace nadzoruje Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska. W spotkaniu zespołu uczestniczyli również przedstawiciele gmin powiatu, przygotowujący się do sezonu na swoim terenie. Cel wszystkich służb oraz instytucji jest jeden- zapewnić bezpieczny wypoczynek na terenie powiatu, eliminując zagrożenia bezpośrednio związane z naruszaniem porządku publicznego.

W spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy Starosta Stargardzki, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, Straży Miejskiej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.  Przybyli także samorządowcy z Gminy Stargard, Kobylanki oraz Dobrzan, Chociwla i Starej Dąbrowy. Oceniając stan przygotowań do sezonu, Starosta Stargardzki przypomniała, że region ze względu na walory geograficzno- przyrodnicze oraz rozwinięta bazę turystyczną, przyciąga wypoczywających i turystów, co odnotować można także w powiecie stargardzkim.

Przywołując ubiegłoroczne dane Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starosta wspomniała przede wszystkim o zagrożeniach, z jakimi należy się liczyć u progu sezonu. Za jedną z kluczowych kwestii uznała zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie. Tym bardziej, że ubiegły rok zamknął się rekordowym bilansem 31przypadków utonięć w regionie oraz 286 zdarzeń w obrębie kąpielisk- strzeżonych i niestrzeżonych, które wymagały interwencji służb ratowniczych.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie podkreślił, że funkcjonariusze są gotowi do działań, których celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa nad wodą. Skupią się przy tym na zabezpieczeniu największego akwenu, jakim jest jezioro Miedwie. Z wypoczynku nad Miedwiem korzystają zarówno mieszkańcy Stargardu, jak i Szczecina czy Goleniowa. Za kluczową Policja uznaje w tym przypadku współpracę z OSP Bielkowo, wyposażoną w sprzęt i szybką łódź ratunkową. Ze strażakami ochotnikami z Bielkowa Powiat Stargardzki zawarł umowę, dzięki której OSP będzie w sezonie wspomagać policjantów, gotowa do patroli oraz interwencji na wodach Miedwia. Policyjne patrole, wspomagane przez strażaków ochotników, starać się również będą o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na innych  jeziorach i kąpieliskach, których nie brakuje w powiecie.  Starosta prosiła więc samorządowców o stałą aktualizację wykazu kąpielisk i miejsc plażowania, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich kąpielisk, gdzie wypoczynek i zabawa poza wszelką kontrolą, mogą doprowadzić do  tragedii.

        

Podczas wakacji należy również spodziewać się wzmożonych kontroli policyjnych na drogach, szczególnie tych, które wiodą ku atrakcyjnych turystycznie miejscowościom powiatu i regionu Pomorza Zachodniego. Statystyki zebrane przez urzędników wojewody wskazują na pilne działania w tym zakresie. W ubiegłym roku zatrzymano bowiem aż 927 kierujących pod wpływem alkoholu…

Obecny w trakcie spotkania Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej zapewnił natomiast, że pracownicy stacji kontrolują na bieżąco stan sanitarny kąpielisk i miejsc wypoczynku. W sezonie przewidziano także badania jakości wody, żywności oferowanej w sklepach i punktach małej gastronomii, oraz warunków sanitarnych na obozowiskach i kempingach. 

Po czwartkowym, przedwakacyjnym spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego można więc przyjąć, że wszystkie instytucje i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a podległe Staroście są gotowe do sezonu. Reszta zależy  od zdrowego rozsądku wypoczywających. Jego miarą będą już  tegoroczne statystyki zdarzeń, interwencji czy wypadków…