Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Specjalnej pożegnali dobiegający końca rok nauki. Spotkaniu w sali gimnastycznej placówki przy Wita Stwosza nadano wyjątkowo uroczystą oprawę. Szczególnie wyróżniającym się uczniom wręczono nagrody i upominki. W uroczystości uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Moniką Rygiel, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Rok szkolny uroczyście żegnało 139 podopiecznych Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima, która bezpośrednio podlega Powiatowi Stargardzkiemu. Placówka zapewnia wszechstronną opiekę dzieciom, dotkniętym niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Podsumowanie minionych miesięcy było także okazją by ocenić postępy w nauce, co jest szczególnie ważne dla podopiecznych zmagających się z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Na co dzień kadra placówki przy Wita Stwosza stara się zapewnić uczniom podstawowe umiejętności, które docelowo mają zapewnić im niezależność funkcjonowania. Program kształcenia dopasowany do indywidualnych potrzeb i predyspozycji podopiecznych ma również przygotować część z nich do podjęcia pracy w warunkach chronionych. Przypomniano o tym podczas uroczystej gali kończącej rok szkolny.

Wyjątkowy klimat pożegnania roku nauki udzielił się zarówno uczniom, jak i nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom szkoły. Nie zabrakło wzruszeń zwłaszcza w chwili, gdy wyróżniający się uczniowie odbierali nagrody z rąk Dyrektor Wandy Nowickiej. Uzyskanych wyników gratulowała również Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska. Dziękując kadrze pedagogicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej za codzienną wrażliwość podkreślała, jak istotną jest pasja i zaangażowanie, bez których realizacja najlepszego nawet programu edukacji dla uczniów dotkniętych niepełnosprawnością nie byłaby możliwa.

Dla wielu podopiecznych palcówka przy Wita Stwosza stała się już drugim domem. Świadczyły o tym ich emocjonalne reakcje podczas podziękowań i pożegnań z nauczycielami na czas rozpoczynających wakacji. Wdzięczność dzieci oraz ich emocjonalna więź i przywiązanie, okazały się dla kadry Szkoły Podstawowej Specjalnej najlepszą nagrodą.

Pożegnanie roku szkolnego akurat w tym miejscu było więc wyjątkowe. Wielu wzruszeń dostarczyła również inscenizacja teatralna w wykonaniu zespołu podopiecznych placówki. Rozpoczynające się wakacje oznaczają wprawdzie zasłużony odpoczynek od nauki, jednak przez ten czas szkoła nadal utrzymywać będzie kontakt z rodzinami podopiecznych, służąc doświadczeniem swej kadry oraz radą i wsparciem. Nie traci się bowiem kontaktu i emocjonalnych więzi ze swoim drugim domem...