Od ponad 2 mln w 2016 r. do 15 mln w roku ubiegłym- o tyle wzrosły wydatki na przebudowę i remonty poszczególnych odcinków dróg powiatowych. To jednak wciąż kropla w morzu biorąc pod uwagę, że według stanu na koniec 2018 r., długość sieci dróg w powiecie stargardzkim wynosi ogółem 582 km. Zrealizowane już i planowane inwestycje drogowe, a także rosnące potrzeby w tym zakresie zawarto w „Raporcie o stanie Powiatu Stargardzkiego”.  Dokument dostępny jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Kompleksowa przebudowa drogi powiatowej od węzła Stargard- Wschód krajowej „10” wraz z budową ronda w Lipniku, to jedna z największych zrealizowanych inwestycji, przy udziale funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Dróg Powiatowych przebudował też odcinki dróg: Szadzko- Dobrzany, a także z Krępcewa do Rzeplina w gminie Dolice. Inwestycje te zdołano zrealizować w ubiegłym roku. Stanowiły one kontynuację projektów z lat wcześniejszych, realizowanych wspólnie z gminami powiatu oraz Gminą Miastem Stargard (m.in. w zakresie przebudowy ul. H. Wieniawskiego w 2017 r., przekazanej następnie miastu po zakończeniu inwestycji). Sukcesywnie na przestrzeni lat 2016- 2018 modernizowana jest droga powiatowa 1716 Z  Stargard- Dolice przez Krępcewo, która docelowo pełnić ma rolę trasy objazdowej krajowej „10”. W minionym roku przebudowano też ulicę Stargardzką w Marianowie, która stanowi odcinek drogi powiatowej 1734 Z do skrzyżowania z krajową „20”. Po zakończeniu przebudowy odcinka Szadzko- Dobrzany drogi powiatowej 1740 Z, trwają obecnie prace przy wymianie nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach. Inwestycja ta usprawni komunikację między Dobrzanami, Suchaniem a Chociwlem, umożliwiając także dogodny tranzyt korzystającym z krajowej „10” i „20”. Jednocześnie również trwa rozpoczęta w Dolicach przebudowa ulicy Wojska Polskiego, umożliwiającej skomunikowanie z drogami wojewódzkimi w stronę Suchania i Pyrzyc.

Gotowy jest też projekt przebudowy stargardzkiego odcinka drogi powiatowej 1704 Z. To kontynuacja części inwestycji, zakończonej w ubiegłym roku przekazaniem nowego ronda w Lipniku. Zaplanowano tym razem wymianę nawierzchni ulic Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej w Śródmieściu Stargardu.  Otwarcie ofert w przetargu na przebudowę Pierwszej Brygady, ma nastąpić w najbliższy wtorek. Większość drogowych projektów Powiatu Stargardzkiego, obok wkładu własnego z powiatowego budżetu oraz gmin, sfinansowanych zostało dzięki dotacjom, które zdołano uzyskać z budżetu państwa i samorządu województwa. Realizowane obecnie inwestycje w Dobrzanach i Dolicach okazały się możliwe, dzięki wsparciu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Biorąc pod uwagę skalę sieci dróg w powiecie stargardzkim, to jednak wciąż za mało. Z „Raportu…” wynika, że na przestrzeni 16 lat (2002- 2016), przy udziale przyznawanych w tym czasie przez państwo dotacji, subwencji drogowych oraz innych form wsparcia,  zdołano przebudować zaledwie 8 proc. z całkowitej długości dróg powiatowych. Przyjmując te wskaźniki oraz tempo realizacji poszczególnych projektów, mimo że przyspieszyło ono w ostatnich latach, przebudowa i remont sieci dróg w obecnym ich kształcie zajęłaby ogółem… 184 lata. Na realizację zaś wszystkich projektów potrzebna byłaby ogółem suma 724 mln 736 tys. 680 zł przy założeniu, że wybudowanie kilometra o standardzie drogi powiatowej  kosztuje obecnie  ponad 1,3 mln zł. Dlatego autorzy „Raportu…” zwrócili uwagę, że oprócz koniecznych rozwiązań systemowych na poziomie rządu i państwa, samorząd powiatowy swoje działania- zarówno bieżące jaki w zakresie inwestycji- skupić musi na tych drogach, które pełnią istotną rolę w komunikacji miast i gmin powiatu. Podejmuje również starania, aby nadać konkretną i określoną perspektywę czasową planowanym remontom i przebudowom części dróg. Służyć ma temu zweryfikowany kształt sieci dróg powiatowych, który zakłada jej uszczuplenie przynajmniej o połowę.