Chwile nerwów, niepewności oraz napięcia tegoroczni maturzyści mają już za sobą.  Komisja Egzaminacyjna podała wyniki  egzaminów dojrzałości. Absolwenci liceów, techników i zespołów szkół podchodzili do nich w wyjątkowo trudnych warunkach, niemal tuż po zakończonym strajku nauczycieli. Egzaminom towarzyszyły więc dodatkowe emocje, poprzedzone atmosferą niepewności. Wiemy też, jakie wyniki uzyskali absolwenci szkół ponadpodstawowych, podległych Powiatowi Stargardzkiemu. Interesująco kształtuje się zwłaszcza poziom zdawalności…

Do tegorocznej matury w sześciu placówkach szkolnictwa ponadpodstawowego w Powiecie Stargardzkim ogółem przystąpiło 570 uczniów, spośród 649 wszystkich absolwentów. Pomyślny wynik egzaminu dojrzałości uzyskały natomiast 454 osoby. Sierpniowa poprawka czeka więc 116 maturzystów. Oznacza to, że poziom zdawalności we wszystkich szkołach ponadpodstawowych Powiatu Stargardzkiego wyniósł 79,64 proc.

W czołówce pod tym względem jest I Liceum Ogólnokształcące, z wynikiem zdawalności 97,28 proc., co oznacza, że spośród 184 podchodzących do matury nie zdało 5 osób. Dobre wyniki uzyskał również Zespół Szkół Nr 2, osiągając poziom 80 proc. oraz Zespół Szkół Nr 1 w Parku 3 Maja- 71,01 proc. W Zespole Szkół Nr 2 najlepsze wyniki osiągnęli maturzyści z klasy o profilu technik- logistyk. Tu średnia zdawalności wyniosła 91,66 proc. Analizując dane Zespołu Szkół Nr 1, bardzo dobre wyniki uzyskali maturzyści z klas o kierunkach: mechatronik (91,67 proc.), informatyk (88,89 proc.) oraz mechanik (83,33 proc.).

Równie dobry wynik uzyskał  Zespół Szkół Nr 5 , osiągając poziom 75 proc. zdawalności.  Natomiast w II Liceum Ogólnokształcącym, spośród 115 maturzystów egzamin dojrzałości  zdało 78 osób. Matury nie zaliczyło więc 37 uczniów. Oznacza to zdawalność, która ukształtowała się na poziomie 67,82 proc. Tegoroczne statystyki II LO zaniżyły dane jednej z klas, gdzie na 20 osób matury nie zdało 15 uczniów…

Z kolei w Zespole Szkół Budowlano- Technicznych, gdzie do matury przystąpiło 18 osób, egzamin dojrzałości zaliczyło 8 maturzystów- nie zdało 10 osób. Przekładając te dane na suchy język statystyki, oznacza to 44, 44 proc. poziomu zdawalności.

Biorąc pod uwagę dane z regionu odnośnie  zdawalności, średnia wojewódzka dla wszystkich szkół na Pomorzu Zachodnim (liceów i techników) wyniosła 77 proc. Natomiast średnia krajowa według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ukształtowała się na poziomie 80,5 proc.

Już po formalnej publikacji wyników,  maturzyści dopiero teraz mogą nieco odetchnąć. Jednak uwagę części z nich zajmą przygotowania do sierpniowych poprawek.