Rozpoczęte już przebudowy ulic: Jana Pawła II w Dobrzanach i Wojska Polskiego w Dolicach, które stanowią odcinki dród powiatowych, oficjalnie już uzyskały dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Umowy w tej sprawie podpisała Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska z Wojewodą Zachodniopomorskim-- dysponentem dotacji przyznanych samorządom na drogi w regionie, zakwalifikowane pozytywnie na liście inwestycji funduszu.

Podczas uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, umowy ze Starostą zawarł Wicewojewoda Marek Subocz. Podpisy pod dokumentem złożyła również Irena Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu, razem ze Skarbnikiem Mirosławą Makarską- Banaszak. Pierwsza z umów dotyczy trwającej od kilku tygodni przebudowy ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach. Inwestycja została dofinansowana z FDS kwotą ponad 3,5 mln zł. Wymagany wkład własny Powiatu Stargardzkiego i Gminy Dobrzany wyniósł ok. 2,3 mln zł.

Druga umowa dotyczy rozpoczętej właśnie przebudowy ulicy Wojska Polskiego w Dolicach. To kolejny etap modernizacji drogi powiatowej na odcinku: Stargard - Witkowo- Dolice do granicy powiatu. Wojewoda przekazał na rzecz tej inwestycji kwotę 3,6 mln zł z rządowego funduszu. Finansowy wkład własny Powiatu i Gminy Dolice wyniósł 2,4 mln zł. W Powiecie Stargardzkim z FDS dofinansowano także remonty dróg w Suchaniu i Kobylance. Dotację otrzymała także Gmina Miasto Stargard na sfinansowanie przebudowy ulicy Bolesława Krzywoustego. Ogółem na Pomorzu Zachodnim z Funduszu Dróg Samorządowych przekazano gminom, miastom i powiatom ponad 22 mln zł, w ramach pierwszej transzy dofinansowania. W skali kraju na remonty i przebudowy dróg z FDS przeznaczono z budżetu państwa ok. 217 mln zł.