Pracownia RescueLab Stargard, razem z Oddziałem Powiatowym  WOPR złożyła ofertę organizacji szkoleń dla uczniów stargardzkich szkół ponadpodstawowych. Zajęcia, których celem jest doskonalenie technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zaplanowano w nowoczesnym centrum edukacyjno- szkoleniowym RescueLab, zlokalizowanym w budynku Szkoły Podstawowej Nr. 10 w Stargardzie.

Oferta Oddziału Powiatowego WOPR i RescueLAB Stargard, została złożona zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Widnieje już formalnie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego. Z treścią oferty można zapoznać się również bezpośrednio na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego.

W terminie siedmiu dni od chwili opublikowania oferty, można zgłaszać dotyczące jej uwagi, przesyłając je na adres mailowy: oswiata@powiatstargardzki.pl Szczegóły oferty RescueLab Stargard i WOPR udostępniamy również do pobrania poniżej, zachęcając do zapoznania się z propozycjami szkoleń, planowanymi przez ratowników.