Ekipy budowlane firmy STRABAG, której  ofertę wybrano w przetargu Zarządu Dróg Powiatowych, rozpoczną od poniedziałku 23 wrześnie przebudowę ulicy Pierwszej Brygady w Śródmieściu Stargardu. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt przebudowy odcinka drogi powiatowej 1704 Z, który tworzą ulice Pierwszej Brygady i Marii Konopnickiej, oszacowano na 3,6 mln zł. Z rządowego funduszu przekazana zostanie kwota ponad 2,9 mln zł, co stanowi 80 proc. dofinansowania inwestycji. Zarząd Dróg Powiatowych oficjalnie przekaże firmie STRABAG plac budowy w najbliższy piątek.

Prace budowlane podzielono na dwie części. Na odcinku Pierwszej Brygady od skrzyżowania ze Szczecińską, do wiaduktu kolejowego u zbiegu z ulicą Towarową, powinny zakończyć się  2 grudnia. Zarządca drogi dokonuje ostatnich, szczegółowych ustaleń z wykonawcą, odnośnie organizacji ruchu podczas  robót. Założono, że przebudowa Pierwszej Brygady przebiegać będzie etapowo. Na każdym z trzech etapów przewidziany został ruch wahadłowy, kierowany sygnalizacją świetlną.  Od poniedziałku zmieni się również rozkład jazdy autobusów MPK, których linie biegną ulicami Pierwszej Brygady i M. Konopnickiej.

Przebudowa Pierwszej Brygady obejmuje wymianę nawierzchni oraz zmianę geometrii skrzyżowania z ulicą Towarową, gdzie zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna, która umożliwi płynne włączenie się do ruchu od strony Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Harmonogram robót przewiduje również ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na obu chodnikach oraz wymianę i regulację studzienek kanalizacji deszczowej. Zaplanowano również budowę nowych zjazdów do posesji, sąsiadujących z ulicą Pierwszej Brygady. W ramach II części tej inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Marii Konopnickiej po drugiej stronie wiaduktu- od skrzyżowania z Dworcową do ul. Józefa Piłsudskiego. U zbiegu Dworcowej i Konopnickiej, projekt obejmuje także zmianę geometrii skrzyżowania z instalacją stacjonarnej sygnalizacji. 

Zarówno wykonawca, jak i Zarząd Dróg Powiatowych przyznają, że od poniedziałku należy spodziewać się utrudnień, związanych ze zmianą organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku Pierwszej Brygady.  O wprowadzanych kolejno zmianach, zależnie od postępu prac, będziemy informować na bieżąco kierowców i mieszkańców.