Uroczystości setnej rocznicy powołania instytucji  odpowiedzialnych za bezpieczeństwo sanitarne kraju, zgromadziły w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przedstawicieli wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno- epidemiologicznych.  W jubileuszowej gali uczestniczył Główny Inspektor Sanitarny Mirosław Pinkas, i Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc. Przybyli także parlamentarzyści oraz samorządowcy. Na zaproszenie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Małgorzaty Domagały- Dobrzyckiej, odpowiedziała również Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Wicestarostą Joanną Tomczak.

Aulę Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wypełnili przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych. Na Pomorzu Zachodnim funkcjonuje 20 placówek, nadzorowanych przez Wojewódzką Inspekcję Sanitarną, na co dzień  odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców w powiatach regionu. W uroczystej gali uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji, służb mundurowych i Lasów Państwowych.

Zebrani wysłuchali m.in. wykładów odnoszących się do historii epidemiologii na przełomie wieków, oraz współczesnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wyświetlono również krótki film poświęcony  stuleciu służb sanitarnych w Polsce. Wielu wzruszeń dostarczył zebranym galowy koncert w wykonaniu uczniów szczecińskiej Szkoły Muzycznej I stopnia. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny dla rodzin pracowników służb sanitarnych pod hasłem: „Moja najbliższa rodzina w inspekcji”.

Atrakcją  okazał się też dzień otwarty w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, z możliwością odwiedzin niedostępnych zwykle pomieszczeń laboratorium. Zainteresowani mogli podziwiać zarówno specjalistyczny sprzęt, jak i poznać metody badań,  które umożliwiają szybkie i skuteczne wykrycie  zagrożeń epidemiologicznych. W uroczystości 100- lecia aktywnie włączyli się również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Stargardzie, obecni na jubileuszowej gali.

Sejm Odrodzonej Rzeczpospolitej w 1919 r. uchwalił  Zasadniczą Ustawę Sanitarną. Rok ten przyjmuje się za oficjalny początek istnienia służb sanitarnych w Polsce. Dokument  był również podstawą dla przeprowadzenia gruntownych zmian w obszarze zdrowia publicznego. Ustawa zapewniła też bezpośredni nadzór państwa nad zdrowiem publicznym, co trwa niezmiennie do dziś, poprzez funkcjonowanie sieci  placówki sanitarno- epidemiologicznych we wszystkich regionach kraju.