Przebudowa i remonty odcinków dróg powiatowych, a także najważniejsze inwestycje, które zdołano zrealizować w minionym już roku znalazły się w promocyjnym filmie Powiatu Stargardzkiego, który dokonuje syntetycznego podsumowania  2019 r. W dynamicznym i wartkim stylu, dokonano przeglądu wydarzeń minionych 12 miesięcy. Znajdziemy tu wiele wątków, istotnych dla mieszkańców Stargardu i gmin powiatu.

Utrzymanie i przebudowa sieci dróg powiatowych, sprawy oświaty- zwłaszcza w kontekście przyjęcia podwójnych roczników do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych- a także projekty, jakie udało się zrealizować w sferze polityki społecznej, bezpieczeństwa  i rodziny- to najważniejsze wątki filmu, w którym podsumowano wydarzenia 2019 r. w Powiecie Stargardzkim. Zachęcamy do obejrzenia filmowego podsumowania.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoLyhtEt3h4