Poświęcenia zabytku, pieczołowicie odrestaurowanego także dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Powiatu Stargardzkiego, dokonał  Biskup Pomocniczy Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej Henryk Wejman. W uroczystościach uczestniczyła również Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z mieszkańcami Białej w gminie Dobrzany, którzy wypełnili wnętrze filialnego kościoła.

Konserwację chrzcielnicy rozpoczęto w 2016 r. Prace dobiegły końca w ubiegłym roku. Renesansowy zabytek można podziwiać w pełnej krasie we wnętrzu kościoła w Białej. Chrzcielnica stanowi niemal jedną całość z wyposażeniem XV- wiecznej świątyni, na które składa się także drewniana ambona i empora chóru, pokryta dekoracją roślinną.

Zgodnie z umową, której stroną jest rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Anny w Długiem, prace konserwacyjne przy chrzcielnicy filialnego kościoła Matki Bożej Bolesnej w Białej, Powiat Stargardzki dofinansował kwotą 5 tys. zł.  Udział  w kolejnym etapie prac konserwacyjnych kościoła w Białej, stanowi element szerszej strategii, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. W przyjętym przez Radę Powiatu wieloletnim programie, sukcesywnie przekazywane są dotacje na prace konserwatorskie obiektów sakralnych oraz cennych kulturowo zabytków, zlokalizowanych  w miejscowościach powiatu. Łącznie na ten cel przekazano w latach 2008- 2019 kwotę 1 mln 425 tys. zł z powiatowego budżetu.

Filialny kościół w Białej wzniesiono w XV wieku z kamienia polnego i cegły, na rzucie prostokąta. Wolnostojącą dzwonnicę dobudowano w XIX w. Świątynia należała do gminy ewangelickiej. Po II wojnie, kościół już pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, poświęcono w 1954 r. XX w. Odrestaurowana renesansowa chrzcielnica stanowi teraz ozdobę świątyni, którą warto odwiedzić na historycznym szlaku Ińska i gminy Dobrzany.