Przed komisjami kwalifikacyjnymi osoby, które spełniają kryteria umożliwiające rozpoczęcie czynnej służby wojskowej, mogą stanąć w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020r.- wynika tak z obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego. Wydano je na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony a także rozporządzeń ministrów: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody, przed komisjami kwalifikacyjnymi mają stawić się mężczyźni urodzeni w 2001 r. oraz mężczyźni z roczników 1996- 2000, którzy nie posiadają określonej  kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną będą także wezwane osoby urodzone w latach  1999- 2000,  uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Wezwani zostaną również ci, którzy złożyli wniosek o zmianę kategorii  zdolności do czynnej służby.

Przed komisjami stawią się także kobiety urodzone w latach 1996- 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kształcące się celem  ich uzyskania, które w roku szkolnym i akademickim 2019/20 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych.

Kwalifikacje wojskowe dla osób zamieszkałych w miejscowościach powiatu stargardzkiego przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska w Stargardzie, w okresie od 3 lutego do 6 marca 2020 r. od poniedziałku do piątku, oprócz dni świątecznych i wolnych. Miejscem pracy komisji będzie stołówka Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ w Stargardzie, przy ul. Wojska Polskiego 27.

Szacuje się, że komisja przebada ok. 800 mężczyzn z rocznika podstawowego i kobiety, zainteresowane podjęciem czynnej służby wojskowej. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w załączniku poniżej.

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Obwieszczenie%20o%20kwalifikacji%20wojskowej%202020%20do%20druku_(6873117_4406888)-1.doc