Problem, komu zgłaszać przypadki padłych zwierząt, spotykanych na poboczach lub w pasach dróg- rozwiązany. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie zawarł umowę z firmą, specjalizującą się w  usuwaniu i utylizacji padłej zwierzyny. Zgodnie z umową, zadba teraz o porządek na  poboczach dróg  powiatu stargardzkiego. Padłe zwierzęta spotykamy najczęściej na biegnących przez las odcinkach dróg. To najczęściej konsekwencja kolizji zwierzęcia z przejeżdżającym pojazdem. Zdarza się również, że ranne wcześniej zwierzę leży w pobliżu drogi.

Jednym z problemów, związanych z utrzymaniem dróg powiatowych jest kwestia usuwania zwłok zwierzęcych, jak i rannych zwierząt- bezpośrednio z jezdni oraz pasa drogowego. Zadanie to powierzono specjalistycznej firmie, która w ramach umowy zawartej na 2020 r. zajmie się usuwaniem padłych zwierząt w obrębie sieci, podlegającej  Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie.

Do zadań firmy, która właśnie podpisała umowę z ZDP należy zbieranie z pasów drogowych padłych zwierząt i fragmentów zwłok, w ramach utrzymania porządku i czystości na drodze oraz z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych. W zakresie obowiązków ujęto również transport zwłok zwierzęcych do miejsca składowania.

Uzgodniono też, że zlecenie zabrania padłego zwierzęcia może wydać bezpośrednio wykonawcy pracownik Służby Drogowej ZDP lub patrol policji.  Udostępniono również telefony kontaktowe. Dzwoniąc pod numer: 798 602 555 lub 800 800 282 można zgłosić padłe zwierzę, zauważone na jezdni lub poboczu drogi. Telefony kontaktowe czynne są całą dobę, siedem dni w tygodniu.

            Zawarta umowa kompleksowo rozwiązuje więc problem padłej zwierzyny, zalegającej na poboczu drogi powiatowej.