Zawsze czujni, gotowi oraz stawiający czoła niebezpieczeństwu- niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia. Tak w skrócie można określić codzienną strażacką służbę.  Gotowość do interwencji całą dobę wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, o czym świadczą rankingi społecznego zaufania, gdzie Straż Pożarna niezmiennie zajmuje  najwyższe miejsce. Podczas uroczystej odprawy z udziałem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej i licznie zgromadzonych samorządowców, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie podsumowali ubiegłoroczną działalność.

Godną oprawę uroczystego spotkania zapewniła sala kinowo- teatralna SCK. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, mł. bryg. Jarosława Tomczyka w odprawie rocznej uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu. Miasto Stargard reprezentowała Zastępca Prezydenta Ewa Sowa. Przybyli również samorządowcy gmin powiatu oraz przedstawiciele firm i jednostek podległych Starostwu. Z wynikami osiągniętymi przez jednostkę w Stargardzie zapoznał się również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Marek Popławski, któremu towarzyszył Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, druh Krzysztof Paluch.

Prowadzący odprawę roczną Komendant Powiatowy Straży Pożarnej podkreślił, że w minionym roku jednostka skupiła się przede wszystkim na doskonaleniu funkcjonowania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, którego istotne ogniwo stanowią również ochotnicze zastępy straży, gotowe do interwencji w gminach powiatu. Przypomniał również o zakupach sprzętu- na czele z nowymi wozami ratowniczo- gaśniczymi średniego zasięgu. Odnowa taboru stała się  możliwe dzięki realizacji programu inwestycyjnego Państwowej Straży Pożarnej, wspieranego finansowo przez samorządy Miasta, Powiatu oraz gmin zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców. Dzięki temu nowe samochody ratowniczo- gaśnicze, oprócz stargardzkiej jednostki otrzymały także OSP w Bielkowie, Suchaniu i Kolinie.

Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, dziękując strażakom za owocną współpracę w minionym roku i zrealizowane projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego przypomniała, że zmieniające się dynamicznie warunki otoczenia, wymagają dalszych specjalizacji oraz uniwersalnych działań ze strony strażaków. To już nie tylko gaszenie pożarów, ale także częste wyjazdy do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych czy klęsk żywiołowych. Nowe wyzwania- zdaniem Starosty- wymagają też uniwersalnego sprzętu sprawdzającego się w każdych warunkach, co jest bardzo dobrze widoczne w realizowanej strategii wyposażenia stargardzkiej jednostki. 

Miłym akcentem rocznej odprawy okazał się dla strażaków występ zespołu Rupaki, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury. Wszyscy zebrani w SCK życzyli sobie, by kolejne miesiące nowego roku sprzyjały dalszemu wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.