Adresy i telefony alarmowe

112 - numer alarmowy wszystkich służb w całej Polsce


POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

tel. 91 88 84 502

ul. Bogusława IV 19
73-110 Stargard


POLICJA – 997

91 481 35 05

ul. Warszawska 29
73-110 Stargard


STRAŻ POŻARNA – 998

91 578 87 50

Bogusława IV 21
73-110 Stargard


STRAŻ MIEJSKA – 986

91 577 50 90

ul. Warszawska 16
73-110 Stargard


POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991

POGOTOWIE GAZOWE – 992

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE – 993

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE – 994


WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


Poradnik kryzysowy

Pobierz poradnik kryzysowy (DOCX, 2.8 MB)


Służby, straże i inspekcje

 


Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 Oficjalny profil Powiatowej Rady BRD

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie jest organem doradczym Starosty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań Powiatowej Rady BRD należy w szczególności:

  1. Określenie i koordynowanie systemowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  2. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Stargardzkiego.

  3. Współpraca z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  4. Inicjowanie współpracy między administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań
    z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  5. Pozyskiwanie środków finansowych na działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  6. Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury jazdy w ruchu drogowym.

  7. Inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  8. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Prezydium Rady:

Przewodniczący - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego - Irena Agata Łucka,

I zastępca - Komendant Powiatowy Policji - Robert Nowak,

II zastępca - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych - Ryszard Hadryś,

Sekretarz - Dyrektor WZB - Robert Szauman.

Członkowie:

Komendant PPSP - Wojciech Siergiej,

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego - Przedstawiciel: Danuta Tereszczuk,

I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie - Artur Grenda

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP - Michał Jaskulski,

Dyrektor Wydziału Komunikacji - Agnieszka Jankowska,

Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Jerzy Hernet ,

Inspektor WZB - Leszek Ciarkowski,

Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej - Gerard Koniecki,

Przedstawiciel Placówki Żandarmerii Wojskowej - Robert Kaciupa,

Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - przedstawiciel: Wojciech Józwa,

Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - przedstawiciel: Jerzy Grzesiak

Prezydent Miasta Stargard - przedstawiciel: Janusz Onderek,

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Jacek Fabisiak,

Burmistrz Chociwla - Stanisław Szymczak,

Burmistrz Dobrzan - przedstawiciel: Piotr Grąźlewski,

Burmistrz Ińska - Jacek Liwak,

Burmistrz Suchania - przedstawiciel: Adam Banaś,

Wójt Gminy Stara Dąbrowa - Mieczysław Włodarczyk,

Wójt Gminy Marianowo - przedstawiciel: Sebastian Stępień,

Wójt Gminy Dolice - z-ca Wójta Czesław Kopacki,

Wójt Gminy Kobylanka - Mirosław Przysiwek,

Wójt Gminy Stargard - przedstawiciel: Beata Wilk,

Przedstawiciel SM w Stargardzie - Joanna Kufel,

Prezes Stargardzkiego Porozumienia Rowerowego - Mirosław Mazański,

Prezes Automobilklubu Stargardzkiego - Krzysztof Kosiński,

Przedstawiciele Fundacji "Z Nami Bezpieczniej" - Robert Sabadini, Marek Fiszer.