Oferta inwestycyjna Nr 1

ROZWÓJ MIESZKANIOWY Z TOWARZYSZĄCYMI USŁUGAMI

Nieruchomość położona w powiecie stargardzkim w miejscowości Stargard przy ulicy Warszawskiej 6.

Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy wielorodzinnej, urzędy oraz instytucje państwowe, zakład opieki zdrowotnej, dyskont spożywczy, stacja paliw oraz obiekt sakralny. Nieruchomość składająca się z działek nr: 442/1 pow. 0,1686 ha, 442/2 pow. 0,0020 ha, 442/3 pow. 0,0028 ha, 441 pow. 0,0370 ha. Działka nr 442/1 zabudowana budynkiem pełniącym dotychczas funkcję biurowo-mieszkalną o ogólnej powierzchni użytkowej 558,84 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 75,67m2. Działki nr: 442/2, 442/3 i 441 niezabudowane.

Część biurowa zagospodarowana była na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Stargardzie. Obecnie w budynku wyodrębnione zostały dwa lokale. Lokal numer 1 – to lokal mieszkalny o pow. 133,02m², zlokalizowany na parterze budynku, zamieszkany przez Najemcę wraz z przynależnym do niego garażem o pow. 10,68m² Lokal numer 2 to lokal użytkowy, w skład którego wchodzi pozostała część budynku: część parteru (155 m² - tzw. sala gimnastyczna), I piętro pow. 223,11 m², II piętro / poddasze pow. 246,51 m², z piwnicami i częścią garażową - 179,12 m² wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym znajdującym się w głębi podwórza – 75,67m².

Teren działek nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard są to tereny śródmiejskich zespołów mieszkaniowych.

Teren nieogrodzony i niezagospodarowany.

                                

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804922, e-mail: e.nowicka@powiatstargardzki.eu, j.marcinik@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 205 lub pokój nr 209, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

 

Oferta inwestycyjna Nr 2

LOKAL UŻYTKOWY DLA POTRZEB POWSZECHNYCH I USŁUGOWYCH

Lokal użytkowy nr 6, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Żołnierza 44 w Stargardzie o powierzchni użytkowej 122,93m², składa się z części stanowiącej poprzednio warsztat, pomieszczenia gospodarczego, korytarza i łazienki. Udział lokalu w nieruchomości wspólnej wynosi 198/1000 – w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym działki 118/3 o pow. 2651 m².

Lokal położony jest w peryferyjnej strefie miasta. Bezpośrednie otoczenie i sąsiedztwo stanowi zamknięty teren Zakładu Karnego w Stargardzie oraz tereny poligonu wojskowego.

Dostęp do nieruchomości odbywa się z drogi publicznej Al. Żołnierza poprzez drogę wewnętrzną. Teren wokół lokalu uporządkowywany, nieruchomość wspólną zarządzana przez Zarządcę nieruchomości.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard nieruchomość położona jest na terenach specjalnych.

                                  

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804922, e-mail: e.nowicka@powiatstargardzki.eu, j.marcinik@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 205 lub pokój nr 209, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

 

Oferta inwestycyjna Nr 3

ROZWÓJ MIESZKANIOWY Z TOWARZYSZĄCYMI USŁUGAMI

Nieruchomość położona w powiecie stargardzkim w miejscowości Suchań przy ulicy Strzeleckiej 5.

Nieruchomość znajduje się w pośredniej części miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa. W odległości 250 m znajdują się sklepy spożywcze oraz stacja paliw.

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna 107 o powierzchni 0,3109 ha, zabudowana jest budynkiem dotychczas spełniającym funkcję biurowo – mieszkalną. W części biurowej na parterze znajdowała się siedziba służb mundurowych – posterunek Policji, natomiast lokal mieszkalny na pierwszym piętrze zajmuje obecnie Najemca. Powierzchnia użytkowa budynku 238m2, w tym lokal mieszkalny 58m2. Na działce gruntu znajduje się budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni użytkowej 52m².

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchań nieruchomość położona jest na obszarze – tereny przestrzeni publicznej.

Konfiguracja terenu płaska, kształt działki regularny. Teren działki ogrodzony, w części zagospodarowany i utwardzony. Istnieje możliwość wydzielenia odrębnych działek gruntowych z przeznaczeniem do zagospodarowania.

                               

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804922, e-mail: e.nowicka@powiatstargardzki.eu, j.marcinik@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 205 lub pokój nr 209, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

 

Oferta inwestycyjna Nr 4

TERENY SPECJALNE

Nieruchomość położona około 13 km na zachód od Stargardu w malowniczej miejscowości Bielkowo gmina Kobylanka.

Teren został wyłączony z kompleksu wojskowego i stanowi przestrzeń użytków zielonych zadrzewionych i zakrzewionych wraz z otaczającymi łąkami. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi jezioro Miedwie gm. Kobylanka (jedno z największych jezior w Polsce), oraz jezioro Racze gm. Stare Czarnowo, powiat gryfiński oraz tereny rolne. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym działki 401/2 o powierzchni 22,7809 ha. Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej – tereny specjalne.

Dojazd do działki odbywa się z drogi wojewódzkiej, poprzez drogę gminną ulicę Łąkową, a następnie wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną nr działki 401/4. Tym samym właściwym jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną.

W celu pozyskania szczegółowych informacji w przedmiocie możliwości zagospodarowania tej nieruchomości należałoby :

wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu,
wyłączyć zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka - tereny specjalne.

                   

 

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804922,  j.marcinik@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 205 lub pokój nr 209, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.