Dostępność

 

Koordynator do spraw dostępności

 

Izabela Kowalska

Biuro Polityki Społecznej

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,

e-mail: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl tel. 91 48 04 923.

 

Zespół roboczy  ds. dostępności

 

  1. Pani Izabela Kowalska -przewodniczący zespołu,
  2. Pani Izabela Lewandowska-członek zespołu,
  3. Pan Jacek Adamczyk- członek zespołu,
  4. Pan Kamil Jedynak- członek zespołu.

 

 Zarządzenie Nr 126/20 Starosty Stargardzkiego z dnia 29 września 2020 roku