obrazek przedstawia piktogramy Funduszu Europejskiego - Program Regionalny  Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Pomorza Zachodniego Flaga-Logo Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

 

obrazek przedstawia logo Regionalnego Pogotowia Kryzysowego

 

REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE W STARGARDZIE

Godziny przyjmowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 20.00
ul. Składowa 2a (BUDYNEK B) wejście od strony ZUS, 73-110 Stargard

tel. 531 248 692  lub  531 248 496      
e-mail:
rck@powiatstargardzki.pl

Zespół Regionalnego Centrum Kryzysowego:

Koordynator: Paulina Matysiak
e-mail: p.matysiak@powiatstargardzki.eu

Pedagog: Magdalena Dusza-Kaczan
e-mail: m.duszakaczan@powiatstargardzki.eu

Psycholog: Andrzej Perskawiec
e-mail: a.perskawiec@powiatstaragrdzki.eu                

Specjalista interwencji kryzysowej: Natalia Nowak
e-mail: n.nowak@powiatstargardzki.eu

Specjalista interwencji kryzysowej: Magdalena Jakubowska
e-mail:m.jakubowska@powiatstargardzki.eu

Specjalista interwencji kryzysowej: Joanna Pepłowska
e-mail:j.peplowska@powiatstargardzki.eu

Specjalista interwencji kryzysowej: Anita Grabska
e-mail: a.grabska@powiatstargardzki.eu

Specjalista interwencji kryzysowej: Barbara Mróz
e-mail: b.mroz@powiatstargardzki.eu

 

              
Wsparcie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania.

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym