Powiat Stargardzki realizuje zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej, w skład której wchodzą dwa boiska sportowe oraz stanowisko
do skoku w dal. Nawierzchnia boisk asfaltowych, która uległa znacznej degradacji, zostanie zastąpiona nawierzchnią poliuretanową wykonaną na nowej podbudowie.

Wykonane zostanie odwodnienie boisk, modernizacja oświetlenia oraz system monitoringu.

W wyniku przebudowy powstanie nowoczesny kompleks boisk, w tym:

  1. wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę ręczną z polami do gry w koszykówkę,
    a także 2 polach do gry w tenisa ziemnego,
  2. boisko do piłki siatkowej,
  3. stanowiska do skoku w dal z rozbieżnią

 


                           

Powiat Stargardzki realizuje zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej.

Nawierzchnia boisk, która uległa znacznej degradacji, zostanie zastąpiona nawierzchnią poliuretanową, wykonaną na nowej podbudowie.

Wykonane zostanie odwodnienie boisk, modernizacja oświetlenia oraz system monitoringu,

a także nowe nawierzchnie piesze.

W wyniku przebudowy powstanie nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny, w tym:

  1. wielofunkcyjne boisko sportowe w skład, którego wejdą 2 boiska do gry
    w koszykówkę,
  2. boisko do piłki siatkowej,
  3. boisko do piłki ręcznej/nożnej,
  4. stanowisko do skoku w dal z rozbieżnią zakończone zeskocznią,
  5. bieżnia lekkoatletyczna,
  6. siłownia zewnętrzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Stargardzki realizuje zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie, którego zakres obejmuje:

  1. przebudowę i remont kuchni,
  2. utworzenie izolatki,
  3. wykonanie remontu łazienek na I i II piętrze skrzydła C budynku.

Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków sanitarno – epidemiologicznych osób korzystających z placówki, pozwoli na zwiększenie dostępności modernizowanych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz dodatkowo poprzez zastosowanie nowych rozwiązań zostanie ograniczony negatywny wpływ na środowisko.
Kwota dofinansowania ze środków RFIL – 370 077,65 zł