obrazek przedstawia piktogramy Funduszu Europejskiego - Program Regionalny  Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Pomorza Zachodniego Flaga-Logo Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

 

 obrazek przedstawia logo Regionalnego Pogotowia Kryzysowego

 

Klub samopomocy
w Regionalnym Centrum Kryzysowym

 

jest miejscem, gdzie osoby doświadczające kryzysów przy wsparciu grupy mogą zmniejszyć lub przezwyciężyć trudności związane z kryzysem. Spotkania w Klubie służą wymianie emocji, tworzeniu poczucia przynależności, bezpieczeństwa,  wzmocnieniu poczucia wiary i akceptacji siebie, a także zbliżenia do rozwiązania problemu. Przekazujemy informacje gdzie szukać pomocy, gdy doświadczamy kryzysów.

  • Termin spotkań:

Spotkania w Klubie odbywają się w formie cotygodniowych spotykań zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, adekwatnie do potrzeb beneficjentów. Klub Samopomocy zaplanowany jest na okres do czerwca  2023 r.

  • Miejsce spotkań:

Spotykamy się w siedzibie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie przy ul. Składowej 2a (wejście od strony parkingu ZUS). Przewidziane są spotkania Klubu Samopomocy na terenie powiatu stargardzkiego (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Wsparcie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania

 

Klub Samopomocy pn. kryzys zdrowia

gdzie przedstawiamy  perspektywy lepszego poznania i zrozumienia indywidualnych procesów zmagania się z obciążeniem choroby, niepełnosprawności oraz możliwości przezwyciężania kryzysów zdrowotnych. Adresowane do osób doświadczających dezorganizacji i braku równowagi psychicznej, przeżywające lęk i  wysoki stan napięcia emocjonalnego w następstwie odczuwania rozmaitych schorzeń, postawionej diagnozy w wyniku choroby lub nabytej niepełnosprawności lub też wywołanych traumatycznymi przeżyciami.

Spotkanie prowadzi Pani Elżbieta Drobik - dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, Prezes Stowarzyszenia Edukacja-Zdrowie-Aktywność, zasłużona i odznaczona srebrną odznaką Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego i Kryształowym Kolibrem.

  • Harmonogram spotkań:

WRZESIEŃ 2023 r.SIERPIEŃ 2023 r. LIPIEC 2023 r.

CZERWIEC 2023 r.MAJ 2023 r.KWIECIEŃ 2023 r.MARZEC 2023 r.LUTY 2023 r.STYCZEŃ 2023 r.

GRUDZIEŃ 2022 r.LISTOPAD 2022 r.PAŹDZIERNIK 2022 r.WRZESIEŃ 2022 r.SIERPIEŃ 2022 r.LIPIEC 2022r.CZERWIEC 2022 R.

 

 

 

Klub Samopomocy pn. rodzina w kryzysie

gdzie przekazujemy informacje i umiejętności efektywnego sposobu kontaktowania się z dziećmi, co ułatwia rozwiązywanie kryzysów wychowawczych w rodzinie oraz zabezpieczy dzieci przed różnymi zagrożeniami. Wskazujemy i wzmacniamy  umiejętności konkretnych sposobów dobrego postępowania z dziećmi.  A przed wszystkim tworzymy przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń, emocjonalnego wsparcia i pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Adresowany do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, którzy:
- chcą budować szczęśliwe relacje ze swoimi dziećmi,
- nie wiedzą jak dotrzeć do swojego dziecka a jednocześnie czują, że to co robią oddala ich od siebie,
- chcą zrozumieć swoje emocje i potrzeby,
- chcą wiedzieć „jak mówić i jak słuchać”,
- chcą określić  kierunek własnego rozwoju i całej rodziny,
- chcą zrozumieć jakich kryzysów doświadczają  dzieci  i jakiego wsparcia mogą potrzebować;
Te i wiele innych wątpliwości lub niepokojących sytuacji kryzysowych dotyczących funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia, poruszamy na spotkaniach w Klubie Samopomocy. Dostarczymy cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach kryzysowych. W ramach klubu przewidziane są spotkania dla: rodziców/opiekunów dzieci, dzieci i młodzieży, organizowanie grup wsparcia.

Spotkania prowadzą Pani Teresa Mamos pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany trener szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz Pani Anna Ociesa-Radziszewska socjolog, trener, edukator. Absolwentki studiów podyplomowych na kierunku  diagnoza i terapia pedagogiczna, uczestniczki licznych szkoleń i kursów m.in. szkoły dla rodziców i wychowawców, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych.

  • Harmonogram spotkań:

WRZESIEŃ 2023 r.SIERPIEŃ 2023 r. LIPIEC 2023 r., 

CZERWIEC 2023 r.MAJ 2023 r.KWIECIEŃ 2023 r.MARZEC 2023 r.LUTY 2023 r.STYCZEŃ 2023 r.

GRUDZIEŃ 2022 r.LISTOPAD 2022 r.PAŹDZIERNIK 2022 r.- grupa zamkniętaPAŹDZIERNIK 2022 r.- grupa otwarta

WRZESIEŃ 2022 r.SIERPIEŃ 2022 r.LIPIEC 2022r., CZERWIEC 2022 R.

 

„Letnia szkoła relaksu” 
zajęcia w ramach Klubu Samopomocy – rodzina w kryzysie 

To cykl zajęć mający na celu wsparcie w radzeniu sobie z szeroko pojętymi sytuacjami trudnymi, którym towarzyszy silne napięcie emocjonalne, negatywnie wpływające na zdrowie psychiczne. 
Jeśli doświadczasz sytuacji nad którymi trudno Ci zapanować, jeśli odczuwasz napięcie, nerwowość, stany lękowe, niepokój czy silny stres. Jeśli przegrywasz z trudnymi emocjami i czujesz, potrzebę by wreszcie coś z tym zrobić. Jeśli chcesz się sobą zaopiekować lub po prostu pobyć w gronie osób, które mają podobnie to, to jest odpowiednie miejsce.

Zapraszamy na spotkania na których stworzymy bezpieczną przestrzeń do poznawania, eksperymentowania i wymiany doświadczeń.  Podejdziemy do tematu holistycznie. Przyjrzymy się różnym metodom i technikom zadbania o siebie, swoje emocje i ciało. 
Każdy uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z różnymi technikami relaksacji 
(z wykorzystaniem mat do ćwiczeń), podzielić doświadczeniami w grupie i utrwalić je, 
by samodzielnie stosować we własnym domu. A wszystko to będzie odbywało się w przyjaznej, wakacyjnej atmosferze z dwiema prowadzącymi Anną Ociesa-Radziszewską i Teresą Mamos.

Zajęcia mają charakter warsztatowy do 10 osób. 
Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 531248692 / 531248496. 

SIERPIEŃ 2023 r. LIPIEC 2023 r.
 

 

KONTAKT:    

Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego

ul. Składowa 2a (budynek B)

tel.: 531 248 692
tel.: 531 248 496

e-mail: rck@powiatstargardzki.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00

Koordynator Punktu RCK
Paulina Matysiak
e-mail: p.matysiak@powiatstargardzki.eu