Koordynator do spraw dostępności:

Katarzyna Kozłowska

Biuro Obsługi Urzędu

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard,

e-mail: koordynator.dostepnosci@powiatstargardzki.pl tel. 91 48 04 935

 

Zespół roboczy  ds. dostępności

  1. Pani Katarzyna Kozłowska - przewodniczący zespołu,
  2. Pani Izabela Lewandowska - członek zespołu,
  3. Pan Jacek Adamczyk - członek zespołu,
  4. Pan Tomasz Burakowski - członek zespołu.

Zarządzenie Nr 69/22 Starosty Stargardzkiego z dnia 29 kwietnia 2022r.

Zarządzenie Nr 27/22 Starosty Stargardzkiego z dnia 28 stycznia 2022r.

Zarządzenie Nr 126/20 Starosty Stargardzkiego z dnia 29 września 2020 r.