Rządowy Fundusz Polski Ład

Modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku

Szadzko w kierunku Tarnowa

  • Całkowita wartość inwestycji –  1.493.384,86 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa. Droga na przedmiotowym odcinku jest w złym stanie technicznym. Z uwagi na brak właściwej konstrukcji podbudowy występują liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni, co szczególnie się uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiające się uszkodzenia są w trybie awaryjnym likwidowane przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej. Z uwagi na zakres uszkodzeń oraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku dróg . Ponadto niezbędnym jest wykonanie na tym odcinku właściwego odwodnienia korpusu drogowego, celem zabezpieczenia drogi przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

- nową nawierzchnie jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku o długości 0,99 km

- przebudowę zjazdów do posesji;

- przebudowę chodników;

- kategoria ruchu KR-2

- jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 6,0 m.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w latach 2013 ÷ 2018. Wykonanie przebudowy tego etapu  ma znaczny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Poprawa stanu technicznego drogi  znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.

 

 


Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic
oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku
Golina - Sulino

 

 

  • Całkowita wartość inwestycji –  2.869.732,88 zł

Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino  tj. odcinki dolotowe do skrzyżowania przed miejscowością Barzkowice. Drogi na przedmiotowym odcinku są w złym stanie technicznym. Z uwagi na brak właściwej konstrukcji podbudowy występują liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni, co szczególnie się uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiające się uszkodzenia są w trybie awaryjnym likwidowane przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej.
Z uwagi na zakres uszkodzeń oraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku dróg . Ponadto niezbędnym jest wykonanie na tym odcinku właściwego odwodnienia korpusu drogowego, celem zabezpieczenia drogi przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

- nową nawierzchnie jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku o długości 0,99 km

- nową nawierzchnię jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku o długości 0,99 km

- przebudowę zjazdów i dojść do posesji;

- przebudowę peronu przystankowego

- kategoria ruchu KR-2

- jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 5,5 m.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016. Wykonanie przebudowy tego etapu  ma znaczny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa. Poprawa stanu technicznego drogi  znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.