Starostwo Powiatowe w Stargardzie

ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl
www.powiatstargardzki.eu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 48 04 800, 91 48 04 804

Sekretariat Zarządu Powiatu

tel. 91 48 04 802, 91 48 04 803

fax. 91 48 04 801

Sekretarz Powiatu

 tel. 91 48 04 802, 91 48 04 803

Skarbnik Powiatu

tel. 91 48 04 863

Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

Dyrektor Biura - tel. 91 48 04 814

tel. 91 48 04 811, 825, 832, 895, 849

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 91 48 04 842

   Biuro Rzeczy Znalezionych

tel. 91 48 04 935

Biuro Polityki Społecznej

Dyrektor Biura - tel. 91 48 04 919

tel. 91 48 04 923

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Przewodnicząca - tel. 91 48 04 902

Sekretarz - tel. 91 48 04 903

Informacja - tel. 91 48 04 843

Wydział Komunikacji

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 865

Z-ca Dyrektora - tel. 91 48 04 872

Rejestracja Pojazdów

tel. 91 48 04 870, 871, 866, 868, 864, 940, 898

Prawa Jazdy

tel. 91 48 04 869, 867

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

Dyrektor Wydziału - tel. 91 578 13 80

tel. 91 877 75 87, 91 48 04 923

Fax 91 834 02 81

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 834

Z-ca Dyrektora - tel. 91 48 04 836

tel. 91 48 04 835, 945, 931, 892, 893, 922, 884, 934, 847, 929

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

tel. 91 834 97 71

Wydział Środowiska

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 897

tel. 91 48 04 891, 894, 925

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 912

tel. 91 48 04 915, 916, 917, 918, 848

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 885

Z-ca Dyrektora - tel. 91 48 04 913

tel. 91 48 04 875, 919, 937, 888, 886, 887

Fax 91 48 04 890

Wydział Zamówień i Inwestycji

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 881

tel. 91 48 04 824, 838, 920

Wydział Budżetu

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 877

tel. 91 48 04 924

tel. 91 48 04 860, 858, 876

Biuro Kontroli

Dyrektor Biura - tel. 91 834 02 83

stanowisko ds. kontroli - tel. 91 834 02 82

Wydział Finansowy

Dyrektor Wydziału - tel. 91 48 04 852

tel. 854, 855, 859, 853, 856, 833, 861, 862, 932, 828, 933

Biuro Prawne

tel. 91 48 04 819, 91 48 04 941

    Biuro Obsługi Urzędu

Dyrektor Biura - tel. 91 48 04 812

tel. 91 48 04 878, 889, 882, 805, 850

 

 

 

 

NUMERY KONT BANKOWYCH – PKO BP S.A.
Opłaty komunikacyjne 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłaty za kartę wędkarską 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu powiatstargardzkigardzkiego 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłaty z tytułu dzierżawy 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293
Opłaty za kartę parkingową 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rachunek Skarbu Państwa 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293
Opłaty skarbowe Opłaty skarbowe można przekazywać: przy użyciu opłatomatu dostępnego w holu Starostwa,    w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217