Starostwo Powiatowe w Stargardzie

ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek, godz. 8:00-16:00

e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl
www.powiatstargardzki.eu

Kancelaria Ogólna

tel. 91 48 04 800, 91 48 04 804
 

 

Sekretariat Zarządu Powiatu

tel. 91 48 04 802, 91 48 04 803

fax. 91 48 04 801

 

Skarbnik Powiatu

tel. 91 48 04 863

 

Biuro Obsługi Zarządu i Rady Powiatu

Dyrektor Biura 91 48 04 814

tel. 91 48 04 811, 825, 832, 895, 849

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 91 48 04 842

 

Biuro Rzeczy Znalezionych

tel. 91 48 04 935

 

Wydział Komunikacji

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 865

Z-ca Dyrektora tel. 91 48 04 872

Transport drogowy tel. 91 48 04 942

Rejestracja Pojazdów

tel. 91 48 04 870, 871, 866, 868, 864, 940, 898

Prawa Jazdy

tel. 91 48 04 869, 867

 

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem

Dyrektor Wydziału tel. 91 578 13 80

te. 91 877 75 87, 91 48 04 923

Fax 91 834 02 81

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 834

Z-ca Dyrektora 91 48 04 836

tel. 91 48 04 835, 945, 931, 892, 893, 922, 884, 934, 847, 929

 

Wydział Środowiska

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 897

tel. 91 48 04 891, 894, 925

 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 912

tel. 91 48 04 915, 916, 917, 918, 848

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 885

Z-ca Dyrektora tel. 91 48 04 913

tel. 91 48 04 875, 919, 937, 888, 886, 887

Fax 91 48 04 890

 

Wydział Zamówień i Inwestycji

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 881

tel. 91 48 04 824, 838, 920

 

Wydział Planowania i Rozwoju

Dyrektor Wydziału tel. 91 48 04 877

Z-ca Dyrektora tel. 91 48 04 924

tel. 91 48 04 860, 858, 876

 

Wydział Audytu i Kontroli

Dyrektor Wydziału tel. 91 834 02 83

Z-ca Dyrekltora 91 834 02 82

 

Wydział Finansowy

Z-ca tel. 91 48 04 852

tel. 854, 855, 859, 853, 856, 833, 861, 862, 932, 828, 933

 

Biuro Prawne

tel. 91 48 04 819, 91 48 04 941

 

Biuro Obsługi Urzędu

Dyrektor Biura tel 91 48 04 812

tel. 91 48 04 878, 889, 882, 805, 850

 

 

 

 

NUMERY KONT BANKOWYCH – PKO BP S.A.
Opłaty komunikacyjne 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłaty za kartę wędkarską 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Powiatu powiatstargardzkigardzkiego 51 1020 4867 0000 1502 0007 9301
Opłaty z tytułu dzierżawy 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293
Opłaty za kartę parkingową 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu na rachunek Skarbu Państwa 11 1020 4867 0000 1602 0007 9293
Opłaty skarbowe Opłaty skarbowe można przekazywać: przy użyciu opłatomatu dostępnego w holu Starostwa, w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217