Rada Powiatu zainauguruje szóstą kadencję

20 lis 2018

Termin pierwszej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego, Wojewódzki Komisarz Wyborczy wyznaczył na środę 21. listopada 2018 r. Nowo wybrani radni rozpoczną obrady w sali sesyjnej o godz. 10. Po otwarciu inauguracyjnej sesji, radni z rąk Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej otrzymają formalne zaświadczenia o dokonanym wyborze. Kolejnym punktem obrad będzie złożenie ślubowania.

 

czytaj więcej

Żeby wszyscy dali się zauważyć...

20 lis 2018

Seniorzy rozpoczną swoją akcję już w środę, natomiast wcześniej do noszenia odblasków zachęcali mieszkańców Stargardu przedstawiciele Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji oraz strażnicy miejscy. Profilaktyczną akcję pod hasłem: „Jestem bezpieczny, jestem widoczny” zorganizowano u progu tygodnia o zmierzchu, w rejonie najbardziej uczęszczanych przejść dla pieszych.

czytaj więcej

Seniorzy zaświecą przykładem

20 lis 2018

Aktywni w wieku „60 plus” wyruszą na stargardzkie ulice, by zachęcać pieszych do noszenia w widocznym miejscu elementów odblaskowych. To kolejny etap akcji pod hasłem: „Załóż odblask- świeć przykładem” organizowanej przez Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców szczecińskiego WORD oraz Komendę Powiatową Policji. W projekcie uczestniczy również  Miejska Rada Bezpieczeństwa i Zespół Doradczy przy Prezydencie Miasta ds. Seniorów. Początek akcji wyznaczono na środę, 21 listopada w godzinach porannych.

czytaj więcej

Niepodległościowy wernisaż przed pierwszą sesją

20 lis 2018

„Wolność w bieli i czerwieni”- to hasło wojewódzkiego konkursu plastycznego, jaki zorganizowała Szkoła Specjalna w Stargardzie, z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.  Projekt o regionalnym zasięgu wzbudził duże zainteresowanie. Świadczy o tym blisko 70 prac, nadesłanych przez jego uczestników. Uroczystego otwarcia wystawy prezentującej konkursowe prace, dokona Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska w środę, 21. listopada o godz. 9.45- kwadrans przed rozpoczęciem pierwszej sesji Rady Powiatu nowej kadencji.

czytaj więcej

Droga w Krępcewie już gotowa

19 lis 2018

Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1711 Z w Krępcewie dobiegła już końca. Wykonawca- firma Strabag- wymienił nawierzchnię na trasie  długości 2,5 km. W samym Krępcewie przebudowano również chodniki, oraz dojazdy do posesji. Inwestycja znalazła się na liście podstawowej projektów, dofinansowanych z rządowego Programu Przebudowy Drogowej Infrastruktury Gminnej i Powiatowej. Formalny odbiór prac przez Zarząd Dróg Powiatowych nastąpi w czwartek, 22 listopada. Ku końcowi zbliża się też remont części ulicy Stargardzkiej w Marianowie. Obie inwestycje poprawią stan infrastruktury na kluczowych dla mieszkańców gmin powiatu odcinkach dróg.

czytaj więcej