Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Nieruchomości

Oferta inwestycyjna Nr 1

ROZWÓJ MIESZKANIOWY Z TOWARZYSZĄCYMI USŁUGAMI

Nieruchomość położona w powiecie stargardzkim w miejscowości Suchań przy ulicy Strzeleckiej 5.

Nieruchomość znajduje się w pośredniej części miasta. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa. W odległości 250 m znajdują się sklepy spożywcze oraz stacja paliw.

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna 107 o powierzchni 0,3109 ha, zabudowana jest budynkiem dotychczas spełniającym funkcję biurowo – mieszkalną. W części biurowej na parterze znajdowała się siedziba służb mundurowych – posterunek Policji, natomiast lokal mieszkalny na pierwszym piętrze zajmuje obecnie Najemca. Powierzchnia użytkowa budynku 238m2, w tym lokal mieszkalny 58m2. Na działce gruntu znajduje się budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni użytkowej 52m².

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suchań nieruchomość położona jest na obszarze – tereny przestrzeni publicznej.

Konfiguracja terenu płaska, kształt działki regularny. Teren działki ogrodzony, w części zagospodarowany i utwardzony. Istnieje możliwość wydzielenia odrębnych działek gruntowych z przeznaczeniem do zagospodarowania.

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804929, e-mail: d.gruszka@powiatstargardzki.pl, kpajor@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 206 lub pokój nr 205, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.


Oferta inwestycyjna Nr 2

TERENY SPECJALNE 

Nieruchomość położona około 13 km na zachód od Stargardu w malowniczej miejscowości Bielkowo gmina Kobylanka.

Teren został wyłączony z kompleksu wojskowego i stanowi przestrzeń użytków zielonych zadrzewionych i zakrzewionych wraz z otaczającymi łąkami. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi jezioro Miedwie gm. Kobylanka (jedno z największych jezior w Polsce), oraz jezioro Racze gm. Stare Czarnowo, powiat gryfiński oraz tereny rolne.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym działki 401/2 o powierzchni 22,7809 ha. Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej – tereny specjalne.

Dojazd do działki odbywa się z drogi wojewódzkiej, poprzez drogę gminną ulicę Łąkową, a następnie wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną nr działki 401/4. Tym samym właściwym jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną.

W celu pozyskania szczegółowych informacji w przedmiocie możliwości zagospodarowania tej nieruchomości należałoby :

  • wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu,
  • wyłączyć zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka - tereny specjalne.

Bełkowo

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804929, d.gruszka@powiatstargardzki.pl, kpajor@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 206 lub pokój nr 205, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.