Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Nieruchomości

Oferta inwestycyjna Nr 2

TERENY SPECJALNE 

Nieruchomość położona około 13 km na zachód od Stargardu w malowniczej miejscowości Bielkowo gmina Kobylanka.

Teren został wyłączony z kompleksu wojskowego i stanowi przestrzeń użytków zielonych zadrzewionych i zakrzewionych wraz z otaczającymi łąkami. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi jezioro Miedwie gm. Kobylanka (jedno z największych jezior w Polsce), oraz jezioro Racze gm. Stare Czarnowo, powiat gryfiński oraz tereny rolne.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym działki 401/2 o powierzchni 22,7809 ha. Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej – tereny specjalne.

Dojazd do działki odbywa się z drogi wojewódzkiej, poprzez drogę gminną ulicę Łąkową, a następnie wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną nr działki 401/4. Tym samym właściwym jest ustanowienie służebności drogi koniecznej. Uzbrojenie terenu w sieć energetyczną.

W celu pozyskania szczegółowych informacji w przedmiocie możliwości zagospodarowania tej nieruchomości należałoby :

  • wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowego terenu,
  • wyłączyć zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka - tereny specjalne.

Bełkowo

Wszelkie informacje na temat przedmiotowej nieruchomości można uzyskać pod nr tel:91/4804834 lub 91/4804929, d.gruszka@powiatstargardzki.pl, kpajor@powiatstargardzki.eu jak również w godzinach pracy urzędu tj. od 8.00-16.00, pokój nr 206 lub pokój nr 205, II piętro ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.