Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Władze Powiatu

STAROSTA STARGARDZKI

Iwona Wiśniewska

Iwona Wiśniewska – od 21 listopada 2018 r. Starosta Stargardzki; ur. 01.09.1967 r., wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, politologia i nauki społeczne, spec. socjologia – magister.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Instytut Kształcenia Nauczycieli we Wrocławiu – kwalifikacje pedagogiczne;
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług, Instytut Transportu i Logistyki w Szczecinie – studia podyplomowe – zarządzanie projektami europejskimi;
 • Polskie Centrum Mediacji w Warszawie – szkolenie dla mediatorów;
 • Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – studium zarządzania zasobami ludzkimi – menadżer zasobów ludzkich;
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie – szkolenie: likwidacja, przekształcenie i zmiany organizacyjne jednostek oświatowych.
 • Studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - ABC Skuteczności Dyrektora Placówki Oświatowej - szkolenie

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:

 • 1986 -1987 – Jednostka Wojskowa w Witkowie
 • 1987-1988 – Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu
 • 1993 -1995 – Nordex Stargard Ltd. Spółka z o. o.
 • 1995 -1999 – Dutch Farmers Sp. z o.o. w Stargardzie
 • 2011- 2014 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 • 2014 - 2017 - Wicestarosta
 • 2017- 2018 - Starosta Stargardzki
 • 2018 - nadal - Starosta Stargardzki

WICESTAROSTA

Łukasz Wilkosz

Łukasz Wilkosz - od 28 października 2020 r. Wicestarosta; ur. 12 stycznia 1979 r. w Stargardzie,

wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalność: Rachunkowość, ukończone tytułem magistra.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Studium Podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim: Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnianiu zarządzania – certyfikat PIKW.
 • Egzamin przed komisją Ministerstwa Finansów na Audytora Wewnętrznego.
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji / Audytor Wiodący – BS ISO/IEC 27001:2005 – Szkolenie BSI Group Polska Sp. z o.o.
 • Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 – CIS – Certification & Information Security Services Sp. z o.o.
 • Współautor wytycznych i wskazówek do stosowania w ramach Polityki ochrony cyberprzestrzeni RP oraz mapowania metodyki COBIT 5 na minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określonych w KRI.
 • Członek rady programowej i prelegent na konferencji CyberGOV 2015.
 • Szkolenie w zakresie nadzoru nad świadczeniodawcami z tematyki zdrowia publicznego dotyczące możliwości wykorzystania danych epidemiologicznych, demograficznych, map potrzeb zdrowotnych w formułowaniu i realizacji strategii ochrony zdrowia, w tym rozwoju podmiotu leczniczego.
 • Studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Przebieg kariery zawodowej

maj - listopad 2004

Urząd Miejski w Stargardzie – Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

listopad 2004 - maj 2007

Urząd Miejski w Stargardzie- Audytor Wewnętrzny.

grudzień 2008 - grudzień 2010

Audyty zewnętrzne w sieci sklepów meblowych na zlecenie PIKW Sp. z o.o. w Warszawie

listopad 2010

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny – wykładowca przedmiotu Audyt Systemów Informatycznych na studiach podyplomowych.

maj 2012

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie – prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Audyt Systemów Informatycznych w ramach studiów podyplomowych.

od czerwca 2007 r.

Starostwo Powiatowe w Stargardzie – dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli.


CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Irena Agata Łucka

Irena Agata Łucka – od 21 listopada 2018 r. Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego; urodzona 11.11.1972 roku w Szczecinie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Rolnicza – inżynier ochrony środowiska.

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:

 • 1997-2005 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – asystent
 • 2005-2012 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – adiunkt
 • 2008-2014 – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – dyrektor
 • 2014 – 2018 - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 • 2018 - nadal - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego

Ponadto: 

 • 2011 – powołana na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • 2012 – Członek Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Kursy i szkolenia:

 • 2007 – kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
 • 2011 – szkolenie „Zasada wzajemnej zgodności – wymogi i normy”
 • 2011 – szkolenie „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
 • 2012 – szkolenie „Formy współpracy nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego w kontekście PROW na 2013 r.”
 • 2013 – szkolenie: „Wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt”
 • 2014 – II Ogólnopolskie Seminarium dla komisarzy i organizatorów targów, wystaw i imprez promocyjnych

Rada Powiatu