Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

Poradnik kryzysowy do pobrania

Adresy i telefony alarmowe

112 - numer alarmowy wszystkich służb w całej Polsce


POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

tel. 91 88 84 502

ul. Bogusława IV 19
73-110 Stargard


POLICJA – 997

91 481 35 05

ul. Warszawska 29
73-110 Stargard


STRAŻ POŻARNA – 998

91 578 87 50

Bogusława IV 21
73-110 Stargard


STRAŻ MIEJSKA – 986

91 577 50 90

ul. Warszawska 16
73-110 Stargard


 • POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991
 • POGOTOWIE GAZOWE – 992
 • POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE – 993
 • POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE – 994

Służby, straże i inspekcje


Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Oficjalny profil Powiatowej Rady BRD

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie jest organem doradczym Starosty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań Powiatowej Rady BRD należy w szczególności:

 1. Określenie i koordynowanie systemowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Stargardzkiego.
 3. Współpraca z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Inicjowanie współpracy między administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań
 5. z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 7. Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury jazdy w ruchu drogowym.
 8. Inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 9. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Przewodniczący - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego - Irena Agata Łucka