Sąd zdecydował: w jednym z okręgów ponowne wybory

10 sty 2019

W dniu 7 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie dokonał rozpatrzenia protestu wyborczego, złożonego przez mieszkańca Ińska, kandydującego do Rady Powiatu z Okręgu nr 7, obejmującym Dobrzany, Ińsko i Chociwel. Protest dotyczył uchybienia, które polegało na nieostemplowaniu 193 kart do głosowania przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Dobrzanach. Skarżący w proteście wyborczym wywodził, że miałby  szanse wyboru do Rady Powiatu w głosowaniu 21 października 2018 r., gdyby komisja wyborcza dochowała należytej staranności, przestrzegając procedury- zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

czytaj więcej

Dzięki sztuce prawdziwie czują się wolni

23 sty 2019

Prace więźniów Zakładu Karnego w Stargardzie podziwiać można w Galerii im. Jerzego Wąsiewicza na parterze budynku Starostwa Powiatowego. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała Starostwa Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Wicestarostą Joanną Tomczak oraz Ireną Agatą Łucką, Członkiem Zarządu Powiatu. Na wernisaż prac przybył także Dyrektor Zakładu ppłk Adama Ładniak i por Michał Kucyrka- koordynator i opiekun wystawy. Prezentowane dzieła więźniów stanowią owoc warsztatów pod hasłem: „Zacznij tworzyć sztukę”. To forma resocjalizacji osadzonych, którzy odbywając swoją karę zmagają się z więzienną codziennością. Prace więźniów zaprezentowano również w plenerze, podczas ubiegłorocznej edycji Art Festiwal Stargard. Teraz wyeksponowano je  w budynku Starostwa.

czytaj więcej

Minuta ciszy dla Pawła Adamowicza na styczniowej sesji

23 sty 2019

Radni Powiatu Stargardzkiego już po raz trzeci zebrali się w nowej kadencji. Obrady rozpoczęto od chwili milczenia pełnej zadumy, ku czci tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Kolejne punkty obrad dotyczyły sprawozdań z prac komisji powołanych przez Radę Powiatu. Dokonano również zmian w uchwale, dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2019-2028 oraz w tegorocznym budżecie powiatu.

czytaj więcej

Szpital w Stargardzie wstrzymał odwiedziny pacjentów

22 sty 2019

W związku ze zwiększoną możliwością występowania chorób wirusowych, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zalecił istotne ograniczenie odwiedzin chorych w szpitalach na terenie Pomorza Zachodniego. Swobodę decyzji pozostawiono dyrektorom szpitali, po dokonanej szczegółowej analizie lokalnej sytuacji epidemiologicznej. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ w Stargardzie, po konsultacji z Powiatową Inspekcją Sanitarną podjęła decyzję o zamknięciu wszystkich szpitalnych oddziałów dla odwiedzających.

czytaj więcej

Twórczość więźniów na parterze Starostwa

22 sty 2019

Galeria im. Jerzego Wąsiewicza  stanie się miejscem niecodziennego wernisażu. Swoją twórczość w środę, 23. stycznia zaprezentują bowiem więźniowie osadzeni w stargardzkim Zakładzie Karnym. To forma resocjalizacji przez sztukę, której efekty będzie można podziwiać, oglądając wybrane dzieła więźniów. Prace zostały wykonane w ramach warsztatów plastycznych pod hasłem: „Zacznij tworzyć sztukę”. Otwarcie wystawy nastąpi w środę, kwadrans przed dziesiątą na parterze Starostwa.

czytaj więcej