Ratownicy WOPR nauczą, jak spieszyć z pomocą

23 lip 2019

Oddział Powiatowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zajmie się szkoleniem uczniów stargardzkich szkół ponadpodstawowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnym Centrum Edukacyjno- Szkoleniowym RescueLAB Stargard. Zarząd Powiatu Stargardzkiego zdecydował o zawarciu umowy z WOPR, w ramach realizacji zadania publicznego. Szkoleniem zostaną objęci uczniowie klas drugich szkół ponadpodstawowych od 26 września do 20 grudnia 2019 r.

czytaj więcej

Jest możliwość sięgnięcia po dotacje na utrzymanie obiektów zabytkowych

23 lip 2019

Do końca sierpnia można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych, prowadzonych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu stargardzkiego. Wnioski od zainteresowanych stowarzyszeń i podmiotów, będą przyjmowane i rozpatrywane na podstawie uchwały Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2009 r., która ustaliła zasady udzielania dotacji na renowację zabytków. Dotacje na remont i konserwację zabytków przyznawane są z powiatowego budżetu.

czytaj więcej

Odznaczenia, gratulacje i awanse w jubileudzowym roku dla polskiej Policji

22 lip 2019

Wyjątkowy charakter nadano tegorocznym obchodom Święta Policji, które zorganizowane zostały w sali widowiskowo- teatralnej Stargardzkiego Centrum Kultury. Policjanci oraz pracownicy administracji Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie świętowali bowiem doniosłą rocznicę stulecia Policji Państwowej, związanej nierozerwalnie z dziejami Odrodzonej Niepodległej. Policja stojąca na straży prawa i porządku publicznego, stanowi fundament sprawnie funkcjonującego państwa, zapewniając poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Wątek ten wielokrotnie podnoszono podczas jubileuszowych uroczystości z udziałem Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej, a także zaproszonych władz samorządowych miasta i gmin powiatu.

czytaj więcej

Pastelowy relaks w Galerii Jednego Obrazu

19 lip 2019

Osobiste refleksje i doznania, jakie niesie rzeczywistość ujęta w kolorze pasteli, w swoim rysunku przedstawia odbiorcom Marian Dąbrowski. Jedna z jego malarskich prac została wyeksponowana na parterze Książnicy Stargardzkiej w Galerii Jednego Obrazu. Dzieło twórcy pod intrygującym hasłem „Po łowach”, można oglądać w Czytelni Głównej i Informatorium Książnicy przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie. Ale nie tylko, bowiem reprodukcję obrazu wyeksponowano też w ogólnodostępnej bramie wejściowej kamienicy, przy Mickiewicza 1B Śródmieścia Stargardu.

czytaj więcej

Demograficzne perspektywy do roku 2035- w Raporcie Powiatu

19 lip 2019

W przyjętym przez powiatowych radnych i przesłanym samorządom  Raporcie o stanie Powiatu Stargardzkiego, zamieszczono analizę demograficzną, która dotyczy aktualnej i prognozowanej liczby mieszkańców powiatu. Przy pracach nad pierwszą edycją raportu, odnoszącego się głównie do ubiegłego roku, a także  lat 2016- 18, wykorzystano dane GUS oraz Banku Danych Terytorialnych. Na podstawie zestawienia, autorzy raportu kreślą demograficzne prognozy dla powiatu w perspektywie najbliższych 15 lat.

czytaj więcej