Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

29 lis 2021

 

 

Zarząd Powiatu Stargardzkiego informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego 2022 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wybrano oferty Zaborskiego Towarzystwa Naukowego Brusy.

czytaj więcej

Urząd statystyczny informuje

10 lis 2021

 

 

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, które jest podstawowym sposobem oceny jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Jego wyniki posłużą ocenie jakości różnych aspektów badania spisowego oraz umożliwią udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych realizowanych przez jednostki statystyki publicznej.

czytaj więcej

Wynik konsultacji

10 lis 2021

Wynik konsultacji programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

czytaj więcej