Rondo w Lipniku: koniec przebudowy

27 wrz 2018

Prace budowlane przy modernizacji odcinka drogi powiatowej, od węzła „Stargard Zachód” do Lipnika dobiegły końca. Zgodnie z harmonogramem robót, zrealizowanym przez wykonawcę- firmę Strabag- ekipy budowlane wykonały ostatnie, drobne już porządki na placu budowy. Bez żadnych komplikacji oraz opóźnień, 27. września nastąpił formalny koniec przebudowy.  Od 4. października Zarząd Dróg Powiatowych rozpocznie procedurę odbioru zmodernizowanej trasy.  Zrealizowana właśnie inwestycja stanowi największe przedsięwzięcie Powiatu Stargardzkiego, który przebudował gruntownie odcinek dawnej drogi krajowej, umożliwiający dogodne połączenie Stargardu ze Szczecinem.

czytaj więcej

Miłe zaskoczenie: bez świateł przy rondzie

13 wrz 2018

 

Prace przy budowie ronda i modernizacji odcinka drogi powiatowej ze Stargardu do Lipnika toczą się zgodnie z harmonogramem. Niespełna dwa tygodnie pozostały natomiast do dnia formalnego zakończenia tej największej inwestycji drogowej Powiatu Stargardzkiego, dofinansowanej z funduszu unijnych dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonawca- firma Strabag- sprawiła nieoczekiwaną, acz miłą niespodziankę kierowcom, udostępniając dwa pasy ruchu przebudowanej jezdni. Zdjęto również sygnalizację świetlną, sterująca dotychczas ruchem wahadłowym.

czytaj więcej

Stowarzyszenie z dofinansowaniem na nowy pojazd

18 paź 2018

Beneficjentem programu Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyrównywanie różnic między regionami w zakresie likwidacji barier komunikacyjnych i architektonicznych, okazało się również Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie.  Realizatorem programu jest Powiat Stargardzki, który zaprasza do udziału samorządy gmin oraz stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, pośrednicząc w przydzielaniu dofinansowania z PFRON- u na realizację zamierzeń, w poszczególnych obszarach wsparcia osób niepełnosprawnych.

czytaj więcej

Zdjęcia w skali makro i mikro- nagrodzone

18 paź 2018

Dobiegł już końca konkurs, którego organizatorzy zachęcali pasjonatów fotografii do uwiecznienia piękna zakątków powiatu, pełnych klimatycznych motywów i pejzaży. Tegoroczny konkurs pod hasłem „Przyroda Powiatu Stargardzkiego” ogłoszony został w ramach projektu: „Bobrowa Polana IV- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego". Zadanie było proste: należało wykonać zdjęcie o tematyce przyrodniczej, ukazujące piękno natury. Pozostawiono przy tym dowolną technikę realizacji zdjęć. Cały projekt zyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

czytaj więcej

To już ostatnia taka środa...

18 paź 2018

Przynajmniej w tej kadencji Rady Powiatu Stargardzkiego, która właśnie dobiegła końca.  Ostatnia sesja rady zamknęła symbolicznie piątą już kadencję powiatowego samorządu. Łącznie przez cztery lata sesje zwoływano 40 razy.  Przyjęto przez ten czas ponad 500 uchwał, nad którymi debatowano także  w trakcie spotkań w komisjach.

czytaj więcej