Sąd zdecydował: w jednym z okręgów ponowne wybory

10 sty 2019

W dniu 7 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie dokonał rozpatrzenia protestu wyborczego, złożonego przez mieszkańca Ińska, kandydującego do Rady Powiatu z Okręgu nr 7, obejmującym Dobrzany, Ińsko i Chociwel. Protest dotyczył uchybienia, które polegało na nieostemplowaniu 193 kart do głosowania przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Dobrzanach. Skarżący w proteście wyborczym wywodził, że miałby  szanse wyboru do Rady Powiatu w głosowaniu 21 października 2018 r., gdyby komisja wyborcza dochowała należytej staranności, przestrzegając procedury- zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego.

czytaj więcej

Pracownia Pozarządowa zaprasza organizacje do udziału w szkoleniach

15 lut 2019

Bezpłatny kurs dla stowarzyszeń i organizacji działających na Pomorzu Zachodnim, oferuje Pracownia, tworząca Zachodniopomorską Federację Pozarządową.  Zainteresowani  mogą wziąć udział w cyklu trzech szkoleń, których celem jest wzmocnienie kompetencji działaczy organizacji pozarządowych. Jak zapewniają przedstawiciele Pracowni, dzięki udziałowi w trzech dwudniowych zjazdach, uczestnicy mają szansę na zwiększenie praktycznej wiedzy, przydatnej w prowadzeniu i rozwoju swoich organizacji. Cenne może okazać się również nawiązanie nowych znajomości ze społecznikami, działającymi aktywnie w regionie. Są jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych udziałem w wyjazdowym spotkaniu.

czytaj więcej

Tydzień Pomocy- szansą dla pokrzywdzonych i szukających wsparcia

15 lut 2019

Trzeci tydzień lutego poświęcono kwestiom pomocy i wsparcia osobom pokrzywdzonym. Od poniedziałku 18.02 do piątku 22.02. będą one mogły uzyskać fachową pomoc podczas dyżurów specjalistów w stargardzkiej Prokuraturze Rejonowej. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem stanowi dla osób dotkniętych przemocą nie tylko szansę szybszego wyjścia z traumy. Stwarza również możliwości pomocy prawnej ofiarom przestępstwa. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości.

czytaj więcej

Przekazali swój najcenniejszy dar w Dniu Zakochanych

15 lut 2019

Piękniejszego terminu nie mogli sobie wybrać uczniowie Zespołu Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie na organizację akcji poboru krwi. Swój najcenniejszy prezent przekazali potrzebującym przy okazji Walentynek. Klimat Święta Zakochanych sprzyjał zatem XVI już edycji przedsięwzięcia pod hasłem „Młoda  Krew Ratuje Życie”. Wyjątkowy dar, jakim podzielili się z potrzebującymi uczniowie „Piątki” nawiązywał idealnie do wymiaru walentynkowego święta.

czytaj więcej

Policja zajmie się sprawą nielegalnych wysypisk

14 lut 2019

Zużyte opony, meble i materiały budowlane wylądowały przy ulicy Sadowej w Stargardzie oraz w Golczewie i Tychowie, na terenie gminy Stargard. Dzikie wysypiska urządzono w pasie dróg powiatowych, stanowiącym własność Skarbu Państwa. Powiat zarządzając tym terenem, formalnie zgłosił sprawę policji. W zawiadomieniu domaga się wszczęcia dochodzenia, wykrycia i ukarania sprawców. Dzikich wysypisk przybywa- zwłaszcza na obrzeżach Stargardu, oraz w miejscowościach gminy Stargard otaczającej miasto.  Dzieje się tak, mimo obowiązujących już od kilku lat przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które wprowadziły nowy  system gospodarowania odpadami.

czytaj więcej