Dzielnicowi z Dolic o bezpieczeństwie na drodze

13 lut 2019

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzeplinie gościnnie przyjęli policjantów z Dolic, którzy przypomnieli o zachowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa- zarówno w szkole, jak i na drodze. Lekcja poprowadzona w niekonwencjonalny sposób przez dzielnicowych, wzbudziła wśród młodych słuchaczy duże zainteresowanie. To kolejne z cyklu spotkań, organizowanych przez mundurowych w gminnych szkołach powiatu stargardzkiego. Ich celem jest praktyczna edukacja w zakresie bezpieczeństwa komunikacyjnego, prowadzona już od najmłodszych lat. Odpowiednie zachowanie na drodze oraz w szkole to tematy, które dominowały podczas spotkania w Rzeplinie.

czytaj więcej

Rewolucja na gruntach stała się faktem

12 lut 2019

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, obowiązuje już od początku stycznia tego roku. Dotyczy właścicieli  mieszkań i domów na gruntach pozostających dotychczas w użytkowaniu wieczystym. W ich przypadku przekształcenie nastąpiło automatycznie z mocy prawa. To nowa sytuacja dla właścicieli oraz jednostek samorządu: gminnego i powiatowego. W myśl wprowadzonych uregulowań, samorządy wydają  zaświadczenia o przekształceniu, które stanowią podstawę do wpisu w księgach wieczystych. Sami zaś właściciele przez najbliższe 20 lat wnosić będą tzw. opłatę przekształceniową. Nowa opłata zastępuje dotychczasowe roczne stawki z tytułu wieczystego użytkowania

czytaj więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w zasięgu ręki

12 lut 2019

Jej zapewnienie należy do obowiązków powiatu, zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji, w formie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W gminach powiatu stargardzkiego funkcjonuje obecnie pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, dostępnych dla mieszkańców.  Od początku roku radcowie prawni oraz adwokaci udzielili w tej formie już 50 porad.

czytaj więcej

Fotografie dla powiatu- można składać oferty

11 lut 2019

Powiat Stargardzki zachęca do złożenia ofert w zakresie obsługi fotograficznej. Od zainteresowanych oczekiwana jest również gotowość do wykonania Kroniki Powiatu, obejmującej lata 2019- 2020.

Przedmiotem zamówienia w trybie zapytania ofertowego jest kompleksowa obsługa fotograficzna imprez i uroczystości, w latach 2019- 2020 organizowanych przez Powiat Stargardzki, lub odbywających się z jego udziałem. Od oferentów oczekiwane jest również sporządzenie Kroniki Powiatu w wersji albumowej i elektronicznej, w okresie trzech miesięcy od zakończenia roku.

czytaj więcej