Nie korzystaj z telefonu przechodząc po przejściu !!!

14 paź 2021

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie przypomina!!!

Wielokrotnie obserwujemy osoby, które są tak silnie zaabsorbowane ekranem swojego smartfona, że nie zwracają uwagi na otoczenie nawet podczas wchodzenia na przejście dla pieszych. Na drodze nie ma drugiej szansy jak w wirtualnym świecie, tu po prostu bezpowrotnie można stracić życie lub zdrowie!Wielokrotnie obserwujemy osoby, które są tak silnie zaabsorbowane ekranem swojego smartfona, że nie zwracają uwagi na otoczenie nawet podczas wchodzenia na przejście dla pieszych. Na drodze nie ma drugiej szansy jak w wirtualnym świecie, tu po prostu bezpowrotnie można stracić życie lub zdrowie!

czytaj więcej

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

11 paź 2021

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2021 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945).

czytaj więcej