Moc 170 koni oraz napęd 4X4- specjalnie dla policjantów z Suchania

24 sty 2020

Nowy radiowóz otrzymali funkcjonariusze Posterunku Policji w Suchaniu. W przekazaniu i prezentacji pojazdu, obok burmistrz Suchania Stanisławy Bodnar uczestniczył Komendant Powiatowy Policji, insp. Robert Nowak.  Kupno pojazdu dofinansowano z policyjnego budżetu, w ramach realizowanego już od kilku lat programu modernizacji Policji. Drugą połowę przekazała Gmina Suchań. Przyjęta formuła dofinansowania „50/50” kosztów między Policją a samorządem, i w tym przypadku okazała się korzystna dla policjantów  oraz mieszkańców Suchania.

czytaj więcej

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej z nowym wozem ratowniczo- gaśniczym

24 sty 2020

 

Nowy pojazd ratowniczo- gaśniczy uzupełnił tabor, jakim dysponuje Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Stargardzie. To jeden z dziewięciu wozów gaśniczych, przekazanych jednostkom straży w regionie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kupno średniego wozu ratowniczo- gaśniczego zostało dofinansowane przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z budżetów Miasta i Powiatu Stargardzkiego. Dotacje przekazano również z Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie.

czytaj więcej

Nowa siedziba przy stargardzkim szpitalu dla stowarzyszenia wspierającego chorych z cukrzycą

23 sty 2020

 

Stowarzyszenie Edukacja Zdrowie Aktywność przeprowadza się do nowej siedziby. Organizacja, której celem jest promocja zdrowia i aktywnego stylu życia wśród diabetyków, opuszcza pomieszczenia przychodni na osiedlu Zachód, zajmując budynek dawnej portierni obok głównego wjazdu na teren szpitala, przy ul. Wojska Polskiego w Stargardzie. Umowę z Dyrekcją Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego ZOZ w imieniu organizacji zawarła Elżbieta Drobik, Prezes Stowarzyszenia. Nową siedzibę udało się urządzić przy wsparciu Miasta i Powiatu Stargardzkiego.

czytaj więcej

Świętowanie jubileuszu 100- lecia urodzin św. Jana Pawła II rozpoczęte w Książnicy Stargardzkiej

22 sty 2020

Od połowy stycznia Książnica Stargardzka zaprasza do udziału we wspólnym świętowaniu Roku św. Jana Pawła II- z okazji stulecia jego urodzin. Każdego dnia, do momentu rozpoczęcia generalnego remontu Książnicy, w Sali Projekcyjnej Działu Multimedialnego, uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli mogą uczestniczyć w lekcji tematycznej pod hasłem „Urodziny Lolka”. Ich głównym bohaterem jest Karol Wojtyła, nazywany przez przyjaciół „Lolkiem”- późniejszy Jan Paweł II.

czytaj więcej

Młodzi twórcy komiksu zaprezentują swoje prace w Starostwie

22 sty 2020

 

 

„W krainie Gryfitów” to hasło konkursu dla młodych twórców komiksu, zorganizowanego staraniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. Nad XIII już edycją przedsięwzięcia, kierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta i powiatu, patronat objęła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska. Prace, których głównym motywem są historie obrazkowe czerpiące inspirację z bogatych dziejów Pomorza Zachodniego, będzie można oglądać od środy 29. stycznia w Galerii im. Jerzego Wąsiewicza na parterze Starostwa.

czytaj więcej