Uczcili jubileusz 75- lecia obecności Kościoła i Zgromadzenia Chrystusowców w powojennym Stargardzie

26 maj 2020

 

Jak wielką rolę w „oswajaniu” miasta, które tuż po działaniach wojennych znalazło się w  granicach Polski  odegrała obecność księży katolickich, pamiętają najstarsi przedstawiciele pokolenia osadników, przybywający do na wpół zrujnowanego wówczas Stargardu, wiosną i latem 1945 r. Odprawiona wtedy pierwsza msza, w majowy Dzień Zielonych Świątek, na nowo budowała tożsamość miejsca, które dla wielu przybyłych w ramach powojennej wędrówki ludów stało się nowym rodzinnym domem.

czytaj więcej

Powrót radnych do sali sesyjnej – ale w sanitarnym reżimie i z dystansem

26 maj 2020

 

Po  historycznych, zdalnych  obradach  Rady Powiatu Stargardzkiego, powiatowi radni wracają do sali sesyjnej. To również oznaka stopniowego powrotu normalności oraz luzowania obostrzeń,  przy nadal obowiązującym  stanie epidemii. Wprowadzone w życie przepisy tzw. ustawy covidowej, łagodzą część restrykcji, związanych m.in. z funkcjonowaniem instytucji oraz urzędów. Na ich podstawie Starostwo Powiatowe w Stargardzie, podobnie jak inne samorządy, dopuściło bezpośrednią obsługę interesantów- lecz nadal w ograniczonej formie. Z tego też względu radni mogą już spotkać się na  XVII sesji. Zachowano jednak procedury bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, by umożliwić bezpośrednie obrady.

czytaj więcej

Odcinek ulicy M. Konopnickiej formalnie odebrany- na sygnalizację trzeba jeszcze poczekać

25 maj 2020

 

Przebudowany odcinek ulicy w Śródmieściu Stargardu, formalnie już odebrał Zarząd Dróg Powiatowych. Inwestycję dwa tygodnie przed założonym terminem zrealizowały ekipy budowlane STRABAG- u, otwierając wyremontowany odcinek dla kierowców. Zakończyła się w ten sposób realizacja kolejnego etapu przebudowy tej części drogi powiatowej 1704 Z, biegnącej ulicami Pierwszej Brygady i M. Konopnickiej.

czytaj więcej

Od poniedziałku Starostwo Powiatowe poszerzyło bezpośrednią obsługę klientów

25 maj 2020

 

Stopniowe luzowanie obostrzeń na podstawie przepisów tzw. ustawy covidowej przyjętej przez rząd, od poniedziałku stało się faktem. Ustawa przywraca bieg terminów administracyjnych oraz znosi część ograniczeń, przede wszystkim tych, które od połowy marca ograniczały bezpośrednią obsługę klientów. Dzięki nowym przepisom Starostwo Powiatowe w Stargardzie ponownie jest otwarte dla interesantów, zachowując jednak wymogi sanitarne oraz część ograniczeń- głównie tych związanych z liczbą osób, które mogą przebywać jednocześnie w danym pomieszczeniu.

czytaj więcej

Jest wsparcie dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w dobie pandemii

22 maj 2020

 

Wprowadzone obostrzenia i ograniczenia, oraz konieczność izolacji w trakcie obowiązującego nadal stanu epidemii, uderzają także w funkcjonowanie stowarzyszeń i organizacji „trzeciego sektora”, których podstawą działania jest bliski kontakt i bezpośrednie relacje- z ludźmi lub instytucjami. Zawieszenie ich aktywności zagraża  natomiast codziennemu funkcjonowaniu, biorąc pod uwagę choćby konieczność regulowania zobowiązań i opłacania stałych kosztów.  W tej sytuacji organizacje mogą liczyć na doraźne wsparcie.

czytaj więcej