KONKURS FILMOWY „Nakręceni EFS-em”

22 wrz 2021

 

 

 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim polegającym na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

 

czytaj więcej

"Wybieraj zdrową żywność”

21 wrz 2021

  

 

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości konsumentów na temat roli nauki w zapewnieniu bezpiecznej żywności w EU oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych.

czytaj więcej

17 wrz 2021

 

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"

Wisława Szymborska

czytaj więcej

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA

14 wrz 2021

11. września Powiat Stargardzki zorganizował w ramach organizowanych Europejskich Dni Dziedzictwa objazd zabytkoznawczy, pt. „Szlakiem średniowiecznych sakrariów w powiecie stargardzkim”

czytaj więcej

KOMUNIKAT

09 wrz 2021

 

 

 

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

czytaj więcej