Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Działania promocyjno - informacyjne RIIP WZ - Film 2

 • 10 stycznia 2024

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego oraz powiatów i miast województwa zachodniopomorskiego powstał System Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego (System RIIP WZ). System daje możliwość każdemu obywatelowi skorzystania z nieograniczonego dostępu do map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną.

 

Ponadto System RIIP WZ zapewni obywatelom oraz administracji dostęp do szeregu informacji oraz procedowanie kluczowych spraw online, bez konieczności wizyty w urzędzie.

Przykładowe e-usługi dostępne w Systemie:

 • udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym;
 • składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzp) lub zmiany suikzp;
 • udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;
 • udostępnianie informacji o środowisku;
 • zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

  Materiały Promocyjne
 • Integracja Danych Uslugi Sieciowe (DOCX, 2.2 MB)
 • Dane Wojewodzkie (DOCX, 449.73 KB)