Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

DZIEŃ GODNOŚCI

  • 29 maja 2024

Koło Terenowe TWK z Chociwla zorganizowało w dniu 23 maja 2024 r. imprezę pn. „Dzień Godności”. To cykliczne spotkanie, które ma na celu pokazanie że każdy z nas ma równe prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

Stan zdrowia nie musi być barierą do udziału np. w wydarzeniach kulturalnych. Jak co roku  program artystyczny zaprezentowali uczniowie z Placówki Oświatowej w Chociwlu. Został on przygotowany przez Panią Katarzynę Michalak i Panią Annę Dalidowicz, każdy z uczestników otrzymał w prezencie bibułkowy kwiatek. Swój  program artystyczny przedstawił  również  zespół Sami Swoi z Chociwla.

Po części artystycznej, Prezes Koła Pan Andrzej Zieliński zaprosił uczestników na poczęstunek. Kolejnym punktem było zaprezentowanie przez członków Stowarzyszenia Forum Chociwelskie  projektu pn.”Nie święci garnki lepią”- stworzenie pracowni artystyczno-ceramicznej w Chociwlu. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania”19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„ objętego PROW na lata 2014-2020.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak, radni Pani Patrycja Łaniec i  Pan Wojciech Kalinowski, Starostwo Stargardzkie reprezentowali Panowie Konrad Stelmach i Maciej Więcek, a  ZPO reprezentowały  Pani dyrektor Irena Kapłun i zastępca dyrektora Pani Anna Baran. Spotkanie zostało dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie i Urząd Miejski w Chociwlu, firmę BIOMASA Partner Grup, którą reprezentowała Pani Ewa Gaweł.

Wszystkim wolontariuszom, członkom Koła, nauczycielom i dzieciom którzy zaangażowali się w przygotowanie imprezy bardzo dziękujemy. Dziękujemy również sponsorom i uczestnikom imprezy za wspólne spędzenie czasu.

Prezes Andrzej Zieliński

Zdjęcia Agnieszka Piotrowska