Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Informacja dotycząca debaty

  • 07 czerwca 2024

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu  Raport o stanie Powiatu.

     Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu  Raport o stanie Powiatu. Raport obejmuje  podsumowanie działalności  Zarządu Powiatu   w   roku   poprzednim,   w   szczególności   realizację   polityk,   programów i strategii, uchwał Rady Powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym Raportem o stanie Powiatu przeprowadza się debatę. 
      Mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Stargardzkiego.   Mieszkaniec,   który   chciałby   zabrać   głos   w   debacie   składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Stargardzkiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Powiatu, tj. 18 czerwca 2024 r. Sesja Rady Powiatu planowana jest na dzień 19 czerwca 2024 r., godz. 9.00. 
       Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Obsługi Zarządu i Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Stargardzie pok. 104, ul. Skarbowa 1 w godz. 8.00-16.00
      Liczba osób mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkańcy dopuszczani są   do   głosu   według   kolejności   zgłoszenia   do   Przewodniczącego Rady   Powiatu Stargardzkiego.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie (DOCX, 12.85 KB)

Lista poparcia (DOCX, 23.15 KB)