Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Informacja o złożeniu oferty przez organizację pozarządową z dnia 11-04-2024 r. na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  • 11 kwietnia 2024

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ


Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) informujemy, że Stowarzyszenie Edukacja - Zdrowie- Aktywność z siedzibą w Stargardzie, przy ul. Woj. Polskiego 27, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w trybie art. 19a ww. ustawy pod tytułem: Higiena Umysłu w Wieku Senioralnym.

Szczegóły:

Informacja o złożeniu oferty. (PDF, 171.15 KB)

Oferta (PDF, 811.84 KB)