Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Jak rozpoznać dziecko krzywdzone ?

  • 08 maja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie realizując zadanie samorządu powiatowego, jakim jest kreowanie polityki społecznej i rodzinnej tak, aby sprzyjała ona zapewnieniu możliwie najkorzystniejszych warunków życia i rozwoju dziecka oraz innych członków rodziny, zorganizowało szkolenie dla osób zawodowo pracujących z dziećmi w wieku 0-8 lat(nauczycieli, szkół i przedszkoli, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policji, pedagogów, psychologów) z terenu Powiatu Stargardzkiego pn. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone”.

Program warsztatów składa się z 3 bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego i prawnego. Blok medyczny i prawny - w formie krótkich wykładów, a blok psychologiczny w formie warsztatów.

Aktualnie trwa pierwszy blok psychologiczny, prowadzony przez dr Romana Szałachowskiego pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, na którym są omawiane takie kwestie jak:

- Czym jest krzywdzenie dziecka?
- Symptomy – na co zwrócić uwagę,
- Zachowania, które mogą być sygnałem, że dziecko jest krzywdzone,
- Kroki w celu ustalenia, czy dziecko może doświadczać krzywdzenia,
- Praktyczne umiejętności w zakresie diagnozowania i rozpoznawania syndromu dziecka maltretowanego,
- Konsekwencje krzywdzenia w dzieciństwie,
- Strategia kontaktu z dzieckiem maltretowanym i jego rodziną.