W roku jubileuszowym- rekordowy spadek bezrobocia

06 lut 2019

Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu Stulecia Publicznych Służb Zatrudnienia, zgromadziło w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dyrektorów powiatowych urzędów pracy i przedstawicieli samorządów. W uroczystości uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska razem z Patrycją Gross, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie. Spotkanie w siedzibie Sejmiku zorganizował Wojewódzki Urząd Pracy, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

czytaj więcej

Dobrzany: ulica Jana Pawła II zakwalifikowana do przebudowy

05 lut 2019

Projekt przebudowy biegnącego przez Dobrzany odcinka drogi powiatowej 1740 Z, został ujęty w tegorocznym budżecie Powiatu Stargardzkiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatowego samorządu. Inwestycja znalazła się  również na liście projektów, rekomendowanych do finansowanego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych. Objęta projektem przebudowy ulica Jana Pawła II w Dobrzanach, stanowi główną arterię komunikacyjną miasta. Biegnąc przez Dobrzany, umożliwia również  skomunikowanie  krajowej „10” w Suchaniu z droga krajową nr 20, przecinającą Chociwel. Przejmuje więc część ruchu tranzytowego  w  obrębie powiatowej sieci dróg.

czytaj więcej

Przygotowują się na przyjęcie podwójnych roczników

05 lut 2019

Fala wyżu  będąca konsekwencją reformy oświaty i ostatecznego „wygaszania” gimnazjów, dotrze już wkrótce do szkół ponadpodstawowych, których funkcjonowanie nadzoruje Powiat Stargardzki. Dyrektorzy placówek organizacyjnie przygotowują się do przyjęcia w klasach pierwszych podwójnych roczników: uczniów reaktywowanych klas ósmych szkół podstawowych oraz tych, którzy ukończą klasy trzecie likwidowanych gimnazjów. W liceach, technikach i zespołach szkół przybędzie zatem oddziałów. Wydłuży się także czas pracy placówek.

czytaj więcej

Związek Kolejarzy poświęcił swój sztandar

04 lut 2019

Uroczyste poświęcenie nowego sztandaru Związku Zawodowego Kolejarzy Pomorza Zachodniego zgromadziło w stargardzkiej Kolegiacie władze miasta i powiatu, oraz członków i sympatyków kolejarskiego związku z całego regionu. W uroczystościach uczestniczyła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, razem z Ewą Sową Zastępcą Prezydenta Stargardu. Przybyły także delegacje związkowców z Gdańska i Poznania. Kolejarski sztandar poświęcono w samo południe, w sobotę 2 lutego 2019 roku.

czytaj więcej

Zarząd Powiatu o sytuacji ekonomicznej szpitali

01 lut 2019

Stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych, przyjął w formie uchwały Zarząd Powiatu Stargardzkiego. Otrzymają je posłowie obecnej kadencji parlamentu. Władze powiatu chcą  w ten sposób zwrócić uwagę parlamentarzystów na problemy, z jakimi borykają się jednostki podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej- w tym Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny ZOZ w Stargardzie. O narastających problemach, związanych z utrzymaniem szpitali powiatowych mówiła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, podczas miejsko- powiatowego podsumowania minionego roku. Apelowała wówczas do posłów o podjęcie interwencji w sytuacji, kiedy problemy z finansowaniem szpitali zaczynają przerastać możliwości samorządów.

czytaj więcej