20 lip 2022

 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie informuje, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie  na kadencję 2022-2025 zostało zakończone w dniu 15 lipca br.

czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej

19 lip 2022

 
 
 
W lutym bieżącego roku upłynęła 3 letnia kadencja 7 osobowego składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.
W związku z powyższym Uchwałą nr XL/49/22 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 22 czerwca 2022 r., została powołana nowa Rada Społeczna, a termin jej pierwszego posiedzenia został wyznaczony na dzień 18 lipca 2022 r.
czytaj więcej

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

08 lip 2022

 

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

czytaj więcej

Klub samopomocy w Regionalnym Centrum Kryzysowym

07 lip 2022

 

 

 

Regionalne Centrum Kryzysowe w Stargardzie zaprasza na spotkania w Klubie Samopomocy, gdzie przedstawimy  perspektywy lepszego poznania i zrozumienia indywidualnych procesów zmagania się z obciążeniem choroby, niepełnosprawności oraz możliwości przezwyciężania kryzysów zdrowotnych Twoich jak i Twoich bliskich. 

czytaj więcej