Kolejna wersja tarczy antykryzysowej z ofertą bezpłatnej pomocy prawnej dla mikroprzedsiębiorców

22 maj 2020

 

Ustawa wprowadzająca nowe rozwiązania mające łagodzić gospodarcze skutki pandemii SARS- CoV- 2 zwana powszechnie tarczą antykryzysową, w kształcie przyjętym 14 maja 2020 r. nowelizuje również ustawowe przepisy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z obowiązującymi zmianami, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą także skorzystać z możliwości nieodpłatnych usług prawnych, świadczonych przez stowarzyszenia i organizacje prawnicze na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Stargardzkim.  

czytaj więcej

Fundacja MILON z dofinansowaniem nowych projektów dla seniorów w DPS Dolice

21 maj 2020

 

Kolejne przedsięwzięcia sfinansowane z Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014- 2020, zrealizuje fundacja MILON Lidii i Tomasza Sobolewskich w dolickim DPS. Fundacja otrzymała blisko 200 tys. zł z rządowego funduszu. Przyznana kwota przeznaczona zostanie na kupno wyposażenia, organizację wyjazdów oraz warsztatów i zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, dedykowanych podopiecznym  DPS.

czytaj więcej

Przebudowa ul. M. Konopnickiej- zakończenie wszystkich prac przed terminem

21 maj 2020

 

Dwa tygodnie wcześniej niż zakładano ekipy  STRABAG-u  zakończyły przebudowę ul. M. Konopnickiej w Śródmieściu Stargardu. Prace prowadzone od połowy marca, objęły odcinek od skrzyżowania z Dworcową do ul. Piłsudskiego. Wykonano je w ramach drugiego etapu przedsięwzięcia, obejmującego  odcinek drogi powiatowej 1704Z, która umożliwia dogodne skomunikowanie  z krajową „20”. Mimo trwających formalności związanej z odbiorem inwestycji, kierowcy mogą korzystać już z  przebudowanego odcinka drogi.

czytaj więcej

Centrum i Śródmieście Stargardu bardziej dostępne dla rowerzystów

20 maj 2020

 

Decyzją Starosty Stargardzkiego, na podstawie przepisów ustawy o ruchu drogowym, wprowadzono  nową, stałą organizację ruchu w Centrum i Śródmieściu Stargardu. O zatwierdzenie zmian uznanych za korzystne dla rowerzystów, wniosek do Starosty złożyła Gmina Miasto Stargard, składając projekt dostosowania wybranych ulic do bezpiecznej jazdy rowerem.

czytaj więcej

Matura 2020: zamiast kwitnących kasztanów- reżim sanitarny, dystans i dezynfekcja pomieszczeń dla egzaminowanych

19 maj 2020

 

Obowiązujące w czasie pandemii obostrzenia, których konsekwencją jest m.in. zawieszenie zajęć w szkołach i na uczelniach, zmieniły także kalendarz egzaminów maturalnych, ósmoklasisty oraz potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Decyzją resortu edukacji narodowej, termin tegorocznych egzaminów dojrzałości przesunięto o miesiąc. Absolwenci liceów, zespołów szkół i techników prowadzonych przez Powiat Stargardzki, do pierwszego egzaminu przystąpią  w poniedziałek, 8 czerwca. Dyrektorzy szkół  intensywnie przygotowują  organizację tegorocznych matur na zupełnie  nowych zasadach.

czytaj więcej