Siła kobiet w samorządzie- według rankingu "Wspólnoty"

13 mar 2019

Ranking kobiet zasiadających we władzach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, opublikowała  samorządowa „Wspólnota”. Jego autorzy zauważają, że pań w samorządach stopniowo przybywa. Po wyborach w 1990 r. (a więc u zarania samorządu terytorialnego po zmianach ustrojowych), ich odsetek w gminach wiejskich przekraczał ledwie 9 proc. Po 2014 r. był już niemal trzykrotnie wyższy. „Wspólnota” podkreśla, że coraz więcej kobiet piastuje stanowiska m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co wiąże się z silną pozycją w lokalnym samorządzie. Powiat stargardzki w rankingu zajął pod tym względem jedno z wyższych miejsc w zestawieniu.

czytaj więcej

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa obradowała w nowym składzie

12 mar 2019

Od wręczenia formalnych aktów powołania członków rady, rozpoczęto nową kadencję Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Gremium to pełni funkcję doradczą wobec Starosty Stargardzkiego, w zakresie bezpieczeństwa na drogach w mieście i powiecie. Jej pracom przewodniczy wybrana ponownie Irena Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu. W Prezydium Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zasiadają także: Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie, insp. Robert Nowak, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Ryszard Hadryś oraz Robert Sabadini, reprezentujący fundację „Z Nami bezpieczniej”. Funkcja sekretarza powierzona została Leszkowi Markowi Ciarkowskiemu z Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego.

czytaj więcej

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu- przesunięty

12 mar 2019

Porywisty wiatr, intensywne opady deszczu i zmienne warunki pogodowe, jakie utrzymują się już od kilku dni, zmusiły Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do przesunięcia terminu wprowadzenia nowej organizacji ruchu na czas budowy ronda u zbiegu ulicy Bydgoskiej, Obwodnicy Staromiejskiej i Marii Skłodowskiej- Curie w Stargardzie. Wykonawca inwestycji zamknie część skrzyżowania z Obwodnicą Staromiejską w najbliższy poniedziałek, 18 marca 2019 r. Od piątku 15 marca 2019 r. odsłonięte zostaną tablice, informujące kierowców o wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

czytaj więcej

Powiatowa komisja przebadała kandydatów do czynnej służby

11 mar 2019

Kwalifikacje wojskowe dla osób zamieszkałych w miejscowościach powiatu stargardzkiego przeprowadziła Powiatowa Komisja Lekarska. Badania kwalifikacyjne trwały od 4 lutego i zakończyły się 8 marca 2019 r. Komisja przyjmowała do badań w stargardzkim SPWZOZ. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, przed komisjami kwalifikacyjnymi stawili się mężczyźni urodzeni w 2000 r. oraz z roczników 1995- 1999, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska uczestniczyła w podsumowaniu pracy komisji.

czytaj więcej

Dwóch oferentów chętnych do przebudowy drogi w Dobrzanach

11 mar 2019

Dwie oferty wpłynęły do Zarządu Dróg Powiatowych, który ogłosił przetarg na przebudowę ul. Jana Pawła II w Dobrzanach, stanowiącej odcinek drogi powiatowej 1740 Z. Ulica objęta projektem przebudowy, pełni funkcję głównej arterii komunikacyjnej miasta. Biegnąc przez Dobrzany umożliwia też dogodne skomunikowanie krajowej „10” w Suchaniu z drogą krajową nr 20 wiodąca przez Chociwel. Oprócz ruchu lokalnego przejmuje też tranzyt odbywający się przy wykorzystaniu powiatowej sieci dróg. Inwestycja została ujęta w tegorocznym budżecie Powiatu Stargardzkiego. Ma również szanse na dofinansowanie z przyjętego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych.

czytaj więcej