Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Cyfrowy Powiat

Powiat Stargardzki podpisał Umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 349 917,00 zł zostanie przeznaczone zgodnie z celem powierzonego grantu na zapewnienie cyberbezpieczeństwa oraz zwiększenie cyfryzacji w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

Założeniem przedstawionych wydatków jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa jednostki poprzez zakup sprzętu - zapory sieciowej oraz najnowszego oprogramowania instalowanego na serwerach wraz z licencjami dostępowymi, poprawiające bezpieczeństwo serwera oraz wewnętrznej sieci informatycznej.

Dążąc do zwiększania cyfryzacji w naszej jednostce dokonamy zakupu skanerów umożliwiających włączanie do obiegu elektronicznego dokumentów papierowych, natomiast zakup chmury obliczeniowej pozwoli na przekazywanie dokumentów pomiędzy Starostwem Powiatowym, a jednostkami organizacyjnymi.

Zakup oprogramowania oraz sprzętu do wideokonferencji umożliwi bezpieczne, szybkie i łatwe uczestnictwo w szkoleniach, spotkaniach jak też umożliwi szybszy kontakt z jednostkami organizacyjnymi. Kolejnym założeniem jest budowa nowej strony „www” w nowoczesnej, czytelniejszej szacie graficznej uławiającej dostęp do informacji mieszkańcom Powiatu Stargardzkiego, wykonana zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa o powierzenie grantu o numerze 5528/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00