Od stycznia koniec z użytkowaniem wieczystym

14 gru 2018

Użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami mieszkalnymi, od Nowego Roku ostatecznie przechodzi do lamusa.     1 stycznia zaczną bowiem formalnie obowiązywać przepisy  ustawy o przekształceniu prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, przyjętej przez Sejm 20 lipca 2018 r. Przekształcenie następuje przy tym automatycznie, z mocy prawa. Dla właścicieli mieszkań, użytkowników wieczystych oraz jednostek samorządu- gminnego i powiatowego oznacza to nowe obowiązki, związane m.in. z wydawaniem zaświadczeń, potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

czytaj więcej

Formalności budowlane- do załatwienia w sobotę

14 gru 2018

Perspektywa nadchodzących Świąt zmieniła nieco zasady funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zarówno w Stargardzie, jak na terenie całego kraju. Podległe są one bezpośrednio administracji rządowej. Tegoroczny kalendarz skłonił więc  Szefa Kancelarii  Prezesa Rady Ministrów do ustalenia najbliżej soboty, 15 grudnia jako dnia roboczego dla pracowników nadzoru budowlanego. Dniem wolnym od pracy będzie natomiast wigilijny poniedziałek, 24. grudnia 2018 r.

czytaj więcej

Są pieniądze do podziału na rehabilitację osób niepełnosprawnych

14 gru 2018

Trzecią już edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami” ogłosił na 2019 rok Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać samorządy powiatowe i współpracujące z nimi organizacje, zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Pieniądze rozdzielane w ramach tego mechanizmu finansowego, można wykorzystać na likwidację barier architektonicznych w urzędach oraz instytucjach, kupno pojazdów przystosowanych do przewozu niepełnosprawnych pasażerów oraz zawodową aktywizację osób, pozostających pod opieką organizacji i stowarzyszeń zajmujących się rehabilitacją niepełnosprawnych. Kolejna edycja programu PFRON będzie realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

czytaj więcej

Apelują do seniorów, by nie dali się oszukać

13 gru 2018

Oszustwa „na wnuczka”, „policjanta” lub „szklankę wody” cieszą się niezmienną popularnością, także  w Stargardzie i gminach powiatu. Zwłaszcza tuż przed świętami, kiedy osoby starsze i samotne  spragnione obecności najbliższych, rodziny i przyjaciół, mogą być łatwym celem dla oszustów. Skutecznemu przeciwdziałaniu  wobec ich „twórczej działalności”, poświęcono spotkanie w stargardzkim Domu Kultury Kolejarza z udziałem  dzielnicowych II Rewiru Powiatowej Komendy Policji, oraz  przedstawicieli Związku Emerytów i Rencistów. Spotkania z seniorami to część akcji prewencyjnej. W instytucjach i urzędach widoczne są plakaty, ostrzegające przed oszustami. W lokalnych mediach ponawiane są także apele, by zgłaszać przypadki prób oszustw i wyłudzeń na szkodę osób starszych.

czytaj więcej

Razem pokonali niejedną barierę

13 gru 2018

Uczniowie z opiekunami ze Stralsundu gościli w stargardzkiej Szkole Podstawowej Specjalnej im. Jana Tuwima.  Grudniowe spotkanie z przyjaciółmi zza Odry przebiegało pod hasłem: „Sztuka łamie bariery”. Sześciu uczniów i troje opiekunów przywitano gościnnie słodkim poczęstunkiem. Przedstawiciele obu szkół uczestniczyli także w zajęciach warsztatowych, zorganizowanych przez gospodarzy. Program zajęć wyglądał bogato. Przygotowano m.in.  krótkie filmiki w ramach prezentacji multimedialnej. Przy okazji bliżej dały się poznać  Tola i Tosia. Atrakcyjnym wyzwaniem okazało się wspólne wykonanie papierowych toreb na drobiazgi.

czytaj więcej