Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Klub samopomocy

Klub samopomocy w Regionalnym Centrum Kryzysowym jest miejscem, gdzie osoby doświadczające kryzysów przy wsparciu grupy mogą zmniejszyć lub przezwyciężyć trudności związane z kryzysem. Spotkania w Klubie służą wymianie emocji, tworzeniu poczucia przynależności, bezpieczeństwa,  wzmocnieniu poczucia wiary i akceptacji siebie, a także zbliżenia do rozwiązania problemu. Przekazujemy informacje gdzie szukać pomocy, gdy doświadczamy kryzysów.

Termin spotkań:

Spotkania w Klubie odbywają się w formie cotygodniowych spotykań zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, adekwatnie do potrzeb beneficjentów. Klub Samopomocy zaplanowany jest na okres do czerwca  2023 r.

Miejsce spotkań:

Spotykamy się w siedzibie Regionalnego Centrum Kryzysowego w Stargardzie przy ul. Składowej 2a (wejście od strony parkingu ZUS). Przewidziane są spotkania Klubu Samopomocy na terenie powiatu stargardzkiego (po wcześniejszym uzgodnieniu).

Wsparcie jest bezpłatne, nie wymaga skierowania.


Klub Samopomocy pn. kryzys zdrowia

gdzie przedstawiamy  perspektywy lepszego poznania i zrozumienia indywidualnych procesów zmagania się z obciążeniem choroby, niepełnosprawności oraz możliwości przezwyciężania kryzysów zdrowotnych. Adresowane do osób doświadczających dezorganizacji i braku równowagi psychicznej, przeżywające lęk i  wysoki stan napięcia emocjonalnego w następstwie odczuwania rozmaitych schorzeń, postawionej diagnozy w wyniku choroby lub nabytej niepełnosprawności lub też wywołanych traumatycznymi przeżyciami.

Spotkanie prowadzi Pani Elżbieta Drobik - dyplomowana pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, Prezes Stowarzyszenia Edukacja-Zdrowie-Aktywność, zasłużona i odznaczona srebrną odznaką Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego i Kryształowym Kolibrem.

Harmonogram spotkań:


Klub Samopomocy pn. rodzina w kryzysie

gdzie przekazujemy informacje i umiejętności efektywnego sposobu kontaktowania się z dziećmi, co ułatwia rozwiązywanie kryzysów wychowawczych w rodzinie oraz zabezpieczy dzieci przed różnymi zagrożeniami. Wskazujemy i wzmacniamy  umiejętności konkretnych sposobów dobrego postępowania z dziećmi. 

A przed wszystkim tworzymy przestrzeń dla rozmów i wymiany doświadczeń, emocjonalnego wsparcia i pomoc w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Adresowany do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży, którzy:

  • chcą budować szczęśliwe relacje ze swoimi dziećmi,
  • nie wiedzą jak dotrzeć do swojego dziecka a jednocześnie czują, że to co robią oddala ich od siebie,
  • chcą zrozumieć swoje emocje i potrzeby,
  • chcą wiedzieć „jak mówić i jak słuchać”,
  • chcą określić  kierunek własnego rozwoju i całej rodziny,
  • chcą zrozumieć jakich kryzysów doświadczają  dzieci  i jakiego wsparcia mogą potrzebować;

Te i wiele innych wątpliwości lub niepokojących sytuacji kryzysowych dotyczących funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia, poruszamy na spotkaniach w Klubie Samopomocy. Dostarczymy cennej wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych, metod postępowania z dzieckiem i radzenia sobie z własnymi emocjami i przekonaniami w trudnych sytuacjach kryzysowych. W ramach klubu przewidziane są spotkania dla: rodziców/opiekunów dzieci, dzieci i młodzieży, organizowanie grup wsparcia.

Spotkania prowadzą Pani Teresa Mamos pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany trener szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz Pani Anna Ociesa-Radziszewska socjolog, trener, edukator. Absolwentki studiów podyplomowych na kierunku  diagnoza i terapia pedagogiczna, uczestniczki licznych szkoleń i kursów m.in. szkoły dla rodziców i wychowawców, treningu zastępowania agresji, treningu umiejętności społecznych.

Harmonogram spotkań:


„Letnia szkoła relaksu” zajęcia w ramach Klubu Samopomocy – rodzina w kryzysie 

To cykl zajęć mający na celu wsparcie w radzeniu sobie z szeroko pojętymi sytuacjami trudnymi, którym towarzyszy silne napięcie emocjonalne, negatywnie wpływające na zdrowie psychiczne.

Jeśli doświadczasz sytuacji nad którymi trudno Ci zapanować, jeśli odczuwasz napięcie, nerwowość, stany lękowe, niepokój czy silny stres. Jeśli przegrywasz z trudnymi emocjami i czujesz, potrzebę by wreszcie coś z tym zrobić. Jeśli chcesz się sobą zaopiekować lub po prostu pobyć w gronie osób, które mają podobnie to, to jest odpowiednie miejsce.

Zapraszamy na spotkania na których stworzymy bezpieczną przestrzeń do poznawania, eksperymentowania i wymiany doświadczeń.  Podejdziemy do tematu holistycznie. Przyjrzymy się różnym metodom i technikom zadbania o siebie, swoje emocje i ciało.

Każdy uczestnik będzie miał okazję zapoznać się z różnymi technikami relaksacji (z wykorzystaniem mat do ćwiczeń), podzielić doświadczeniami w grupie i utrwalić je, by samodzielnie stosować we własnym domu. A wszystko to będzie odbywało się w przyjaznej, wakacyjnej atmosferze z dwiema prowadzącymi Anną Ociesa-Radziszewską i Teresą Mamos.

Zajęcia mają charakter warsztatowy do 10 osób. 
Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 531248692 / 531248496.


Punkt Regionalnego Centrum Kryzysowego 

ul. Składowa 2a (budynek B)

tel.: 531 248 692
tel.: 531 248 496

e-mail: rck@powiatstargardzki.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00