Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Kontakt

  Godziny pracy
poniedziałek- środa-czwartek . 8:00- 16:00
          wtorek - piątek               12:00-20:00

ul. Składowa 2a (BUDYNEK B) wejście od strony ZUS, 73-110 Stargard

tel. 531 248 692  lub  531 248 496      
e-mail: 
rck@powiatstargardzki.pl 

Klauzula Informacyjna RODO (PDF, 247.82 KB)

Zespół Regionalnego Centrum Kryzysowego:

Pedagog: Magdalena Dusza-Kaczan
e-mail: m.duszakaczan@powiatstargardzki.eu       

Specjalista interwencji kryzysowej: Joanna Pepłowska
e-mail:j.peplowska@powiatstargardzki.eu

 

Psycholog: Andrzej Perskawiec

 

Wsparcie jest bezpłatne i nie wymaga skierowania. 

Projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym