Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Inwestycje Dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 

Przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie

 

 

 • Dofinansowanie 3 911 557,33 zł
 • Całkowita wartość inwestycji – 7 918 993,16 zł

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej numer 1903Z - ulica Sadowa w Stargardzie na odcinku od km 0 + 000,0 do km 1 + 564,7 tj. od początku do końca działki drogowej w granicach miasta.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

 • przebudowę drogi na odcinku o długości 1564,7 m;
 • budowę chodników;
 • budowę zjazdów do przyległych posesji;
 • przebudowę  przepustu drogowego;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ulica Sadowa została zaprojektowana jak dla klasy L tj. lokalna:

 • kategoria ruchu KR-2;
 • dopuszczalny nacisk osi na jezdnię 115 KN;
 • jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 5,0 m, zasadnicza szerokość pasa ruchu 2,5 m.