Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Inwestycje drogowe dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład

Modernizacja drogi powiatowej numer 1704Z

Całkowita wartość inwestycji –  1 553 299,10 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD – 1 522 233,12 zł

Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA S.A z siedzibą Bielany Wrocławskie ulica Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania nową nawierzchnię jezdni z mas mineralno – bitumicznych w ciągu drogi powiatowej numer 1704Z, na odcinku Kobylanka – Morzyczyn,  w zakresie wskazanym dokumentacją wykonawczą, odcinek długości 0,995 km.


 

 

Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie

Całkowita wartość inwestycji –  6.995.502,36 zł

 

Obok dofinansowania z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przebudowę ww. ulicy sfinansuje Gmina Miasto Stargard. 

 
Wykonawcą robót jest firma BUDPAK Paweł Szubert z siedzibą przy ul. Podleśnej 14N, 73-110 Stargard. 

  
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:
przebudowę drogi powiatowej numer 1704Z ulica Jana Kochanowskiego, skrzyżowanie ulicy Jana Kochanowskiego z ulicą Stefana Okrzei, skrzyżowanie ulicy Jana Kochanowskiego z ulicą Nadbrzeżną, odcinki o łącznej długości 0,55 km w zakresie: 


1. jezdnia o nawierzchni z SMA, powierzchnia 4005 m2;
2. ścieżka rowerowa o nawierzchni z MMA, powierzchnia 1340 m2;
3. chodnik z brukowej kostki betonowej trapezowej, powierzchnia  1405 m2;
4. wyspy rozdzielające z kostki kamiennej 15/17 cm, powierzchnia  275 m2;
5. opaski z kostki kamiennej 8/11 cm, powierzchnia  360 m2;
6. nawierzchnia chodnika z płytek integracyjnych ostrzegawczych 30 * 30 cm, powierzchnia 32 m2;
7. oznakowanie poziome  o powierzchni 150 m2;
8. oznakowanie pionowe 46 szt.;
9. bariery i balustrady stalowe 25 m;
10. oświetlenie uliczne w ilości 28 szt. słupów z oprawami; 
11. kanalizacja deszczowa z rur PVC i PP o łącznej długości przewodów 658,4 m; 
12. renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej na łącznej długości przewodów 625 m; 
13. sieć wodociągowa z przyłączami z rur PE  o łącznej długości przewodów 613 m.

 

Zakończenie robót: w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2024 roku.

 


Modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa

Całkowita wartość inwestycji –  1.493.384,86 zł

tablica

Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku Szadzko w kierunku Tarnowa. Droga na przedmiotowym odcinku jest w złym stanie technicznym.

Z uwagi na brak właściwej konstrukcji podbudowy występują liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni, co szczególnie się uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiające się uszkodzenia są w trybie awaryjnym likwidowane przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej.

Z uwagi na zakres uszkodzeń oraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku dróg . Ponadto niezbędnym jest wykonanie na tym odcinku właściwego odwodnienia korpusu drogowego, celem zabezpieczenia drogi przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

 • nową nawierzchnie jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1740Z na odcinku o długości 0,99 km
 • przebudowę zjazdów do posesji;
 • przebudowę chodników;
 • kategoria ruchu KR-2
 • jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 6,0 m.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w latach 2013 ÷ 2018. Wykonanie przebudowy tego etapu  ma znaczny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Poprawa stanu technicznego drogi  znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.

Modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej nr 1732Z na odcinku Golina - Sulino

Całkowita wartość inwestycji –  2.869.732,88 zł


tablica

Przedmiotem zadania jest modernizacja drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku od przejazdu kolejowego do Barzkowic oraz drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku Golina – Sulino  tj. odcinki dolotowe do skrzyżowania przed miejscowością Barzkowice. Drogi na przedmiotowym odcinku są w złym stanie technicznym.

Z uwagi na brak właściwej konstrukcji podbudowy występują liczne wyrwy, wyboje i zapadnięcia praktycznie na całej szerokości jezdni, co szczególnie się uwidacznia po okresie zimowym. Pojawiające się uszkodzenia są w trybie awaryjnym likwidowane przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej.

Z uwagi na zakres uszkodzeń oraz ich rodzaj praktycznie wymaganym jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku dróg . Ponadto niezbędnym jest wykonanie na tym odcinku właściwego odwodnienia korpusu drogowego, celem zabezpieczenia drogi przed przedwczesnym zniszczeniem konstrukcji jezdni oraz zapewnieniem należytego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się do wykonania:

 • nową nawierzchnie jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1731Z na odcinku o długości 0,99 km
 • nową nawierzchnię jezdni i poboczy drogi powiatowej numer 1732Z na odcinku o długości 0,99 km
 • przebudowę zjazdów i dojść do posesji;
 • przebudowę peronu przystankowego
 • kategoria ruchu KR-2
 • jezdnia jednoprzestrzenna dwukierunkowa o szerokości 5,5 m.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w roku 2016. Wykonanie przebudowy tego etapu  ma znaczny wpływ na wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawę jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa.

Poprawa stanu technicznego drogi  znacznie skróci czas dojazdu mieszkańców do Stargardu do ośrodków o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli oraz znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa ich w trakcie podróży.